Nieuws

Het laatste nieuws vindt u hier. Wenst u belangrijke informatie te delen met collega's, dan mag u steeds dit nieuws bezorgen aan info@vom.be . Graag ook een bronvermelding meegeven.

Helderheid omtrent het gebruik van chroomtrioxide

VOM volgt de discussies omtrent de autorisatie van chroomtrioxide van nabij. Welke beslissingen zijn recentelijk genomen door de Europese Instanties? En wat betekent dit concreet voor de...

Lees meer

Green Deal: klimaatneutraal in 2050: welke stappen kunnen ondernemers nu al zetten?

Een transitie naar een duurzame circulaire economie brengt voor bedrijven nieuwe uitdagingen met zich mee. Een doorgedreven focus op rationeel energieverbruik en energie-efficiëntie en...

Lees meer

Update: Coronavirus: preventiemaatregelen en arbeid

De extra coronamaatregelen die vrijdag 19/10 zijn afgekondigd zorgen voor extra bezorgdheid bij onze werkgevers. FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg vat goed samen hoe werkgever en...

Lees meer

Onderzoeksproject Alt Ctrl Trans : alternatief voor tri- en hexavalent chroom

Sinds enkele jaren wordt gezocht naar efficiënte alternatieven voor de depositie van hardchroom (zeswaardig) omdat het hardchroomproces toxisch en kankerverwekkend is.

Lees meer

VOM spreekt met corrosiespecialisten

VOM bracht tal van corrosie-experten rond de tafel voor een gesprek over het centrale thema van EUROCORR 2020: “Closing the gap between industry and academia in corrosion science and prediction”.

Lees meer

Verplicht afvalstoffenregister bijhouden in uw bedrijf

Net als thuis bent u als bedrijf verplicht om uw afval te sorteren. Toch is de wetgeving voor bedrijfsafval niet helemaal hetzelfde als voor huishoudelijk afval.

Lees meer

Solvents@Work deelt richtlijnen voor het veilig omgaan met oplosmiddelen

The European Solvents Industry (ESIG) promoot het veilig en duurzaam gebruik van solventen. Dit document toont alle tools die ontwikkeld zijn om downstreamgebruikers te helpen te voldoen aan de...

Lees meer

Fabrikanten zetten EU onder druk ivm titaniumdioxide

Op 13 mei 2020 heeft een groep TiO2-producenten, bij het Gerecht van de Europese Unie een beroep ingesteld tot nietigverklaring van haar recente classificatie van TiO2. Wat dit kan betekenen voor...

Lees meer