News

Our latest news can be found here. If you would like to share important information with colleagues, please send a mail with all information to info@vom.be. Please mention a reference .

Restriction Proposal voor chroom(VI) voor meer substanties

ECHA is gemandateerd door de EC om een restrictievoorstel te ontwikkelen om CrVI-stoffen van de autorisatielijst (Annex XIV) naar de restrictielijst (Annex XVII) te verplaatsen.

Read more

CETS is op zoek naar een expert PFAS

De ECHA discussies (RAC en SEAC) over het gebruik van PFAS verbindingen in de galvano-industrie starten in de eerste week van juni 2024, meer bepaald op 5 juni (RAC meeting) en 6 juni (SEAC meeting).

Read more

Wist je dat .... VOM is actief lid van the European Federation of Corrosion EFC

De VOM is lid van EFC. Lees meer over de voordelen die dit lidmaatschap VOM-leden biedt.

Read more

Subsidies voor digitale groei!

Het belang van een professionele online aanwezigheid voor elke onderneming valt niet te onderschatten. De overheid heeft zij verschillende subsidies in het leven geroepen om ondernemers te...

Read more

BBT-studie ter beperking van PFAS luchtemissies gepubliceerd op 8 maart 2024

In deze BBT-studie gebeurt een inventarisatie van de voornaamste sectoren en activiteiten waarbij PFAS-emissies naar de lucht kunnen plaatsvinden, en wordt informatie verzameld over BBT om...

Read more

PFAS binnen de Belgische industrie

Het duurzaam managen van chemische stoffen moet de basis zijn van de bedrijfsstrategie aangezien het een invloed heeft op alle operationele activiteiten van een bedrijf. FOD economie heeft daarom...

Read more

BBT-studie voor de zuivering van met PFAS belast bedrijfsafvalwater en bemalingswater gepubliceerd

De studie legt de focus op de inventarisatie en evaluatie van alle mogelijke technieken die toegepast of onderzocht worden voor de zuivering van met PFAS belast afval-of bemalingswater in Vlaanderen.

Read more

Call for Evidence voor CrVI

ECHA is gemandateerd door de EC om een restrictievoorstel te ontwikkelen om CrVI-stoffen van de autorisatielijst (Annex XIV) naar de restrictielijst (Annex XVII) te verplaatsen.Gebruik uw spreekrecht!

Read more