News

Our latest news can be found here. If you would like to share important information with colleagues, please send a mail with all information to info@vom.be. Please mention a reference .

Piloottrajecten bio-gebaseerde toepassingen

Kmo’s kunnen een steunaanvraag doen om i.s.m.een aanbieder van pilootinfrastructuur (in onderaanneming) een traject op te zetten voor het testen van de haalbaarheid van de opschaling van een...

Read more

Project Hyperspectrale camera's voor beoordeling van coatings, corrosie en materiaaloppervlakken

VOM, samen met een 10-tal leden stappen mee in de begeleidingscommissie van het TETRA-project "Hyperspectrale camera's voor de efficiënte beoordeling van coatings, corrosie en materiaaloppervlakken...

Read more

Herziening BREF STM in voorbereiding - VOM behartigt de belangen van haar leden

De herziening omvat activiteit 2.6 van de Richtlijn Industriële Emissies “2.6 Oppervlaktebehandeling van metalen of kunststoffen d.m.v. een elektrolytisch of chemisch procedé, wanneer de inhoud van...

Read more

Wanneer zijn branddetectie en/of brandblussystemen verplicht in spuitcabines?

Sinds 1 januari 2019 is de nieuwe NBN EN 16985:2019 Spuitcabines voor organische coatings van kracht. Hierin staat duidelijk vermeld wanneer branddetectie en/of brandblussysteem verplicht zijn in...

Read more

Nieuwe template in het kader van REACH ARTIKEL 66

Sinds 22 maart 2021 moeten downstream users hun gebruik van CrO3 aan ECHA melden overeenkomstig Art. 66 REACH.

Read more

Een Europees restrictiebeleid rond PFAS in de maak

Er is een REACH-beperkingsvoorstel in de maak om alle per- en polyfluoralkylstoffen (#PFAS) in de EU te beperken.

Read more

Welke corona-maatregelen zijn momenteel nog geldig in uw exportmarkt?

Wenst u te weten welke corona-maatregelen er momenteel nog van kracht zijn in diverse landen, dan geeft Flanders Investment & Trade een overzicht.

Read more

SMAFACC: het congres omtrent smart manufacturing

YOUNG VOM, het jongerennetwerk van VOM, organiseert samen met Thor Park, Stad Genk en partners VKW en VIG SMAFACC, een verhelderend congres over slimme fabrieken, dgitalisering en automatisering.

Read more