News

Our latest news can be found here. If you would like to share important information with colleagues, please send a mail with all information to info@vom.be. Please mention a reference .

Let's go sustainable together: tips en inspiratie voor een duurzame oppervlaktebehandeling

Op 7 oktober vindt het hybride kennis- en netwerkevent LETS’S GO SUSTAINABLE TOGETHER: Inspiratie en oplossingen voor een duurzame oppervlaktebehandeling! VOM en Vereniging ION hebben de handen in...

Read more

De prestigieuze European Corrosion Medal 2022 gaat naar Arjan Mol

Tijdens EUROCORR 2022, het European Corrosion Congress dat plaats vond in Berlijn van 28 augustus tem 1 september, heeft Prof. Dr. Ir. J.M.C.Arjan Mol de European Corrosion Medal 2022 in ontvangst...

Read more

Officiële Publicatie omzetting BREF STS naar VLAREM

Op 24 aug 2022 werd de implementatie van de BBT-conclusies STS (oppervlaktebehandeling mbv organische oplosmiddelen, met inbegrip van de conservering van hout en houtproducten met chemische...

Read more

BBT studie PFAS water en PFAS lucht

Het BBT-kenniscentrum van VITO is eind mei 2022 - in opdracht van de Vlaamse Overheid - gestart met twee nieuwe BBT-studies (Best Beschikbare Technieken) die kaderen in de huidige PFAS-problematiek.

Read more

Metals for Clean Energy: de weg naar oplossingen voor het Europese grondstoffenprobleem

KULeuven heeft in april 2022 in opdracht van EUROMETAUX een studie gepubliceerd met als thema welke grondstoffen nodig zijn om de klimaatdoelstellingen in 2050 te behalen. Elk metaal komt aan bod:...

Read more

Prijsevolutie van enkele galvano-processen

Onze Duitse zustervereniging ZVO heeft recentelijk prijsevoluties gepubliceerd van enkele typische galvano-processen.

Read more

Gebruikt/verhandelt uw bedrijf diisocyanaten?

Op 23 aug 2020 is een EU-beperking voor diisocyanaten in het kader van REACH gepubliceerd (Verordening 2020/1149 van de Commissie). Welke verplichting brengt dit mee voor producten met een totale...

Read more

Minder energieverbruik, kosten en uitstoot met ISO 50001

ISO 50001: energiemanagementsystemen – eisen met gebruiksrichtlijnen helpt organisaties bij het invoeren van een energiemanagementsysteem en met een efficiënter en effectiever energieverbruik.

Read more