News

Our latest news can be found here. If you would like to share important information with colleagues, please send a mail with all information to info@vom.be. Please mention a reference .

Onderzoeksproject Alt Ctrl Trans : alternatief voor tri- en hexavalent chroom

Sinds enkele jaren wordt gezocht naar efficiënte alternatieven voor de depositie van hardchroom (zeswaardig) omdat het hardchroomproces toxisch en kankerverwekkend is.

Read more

Helderheid omtrent het gebruik van chroomtrioxide

VOM volgt de discussies omtrent de autorisatie van chroomtrioxide van nabij. Welke beslissingen zijn recentelijk genomen door de Europese Instanties? En wat betekent dit concreet voor de...

Read more

Cursussen VOM worden CORONAPROOF georganiseerd

Dat wat uw medewerkers niet op de schoolbanken konden leren, staat op het leerprogramma van VOM vzw.

Read more

Is uw bedrijf coronaproof?

Agoria heeft een gratis gebruiksvriendelijke tool ontwikkeld die aangeeft hoe goed een bedrijf de maatregelen tegen het coronavirus opvolgt.

Read more

VOM spreekt met corrosiespecialisten

VOM bracht tal van corrosie-experten rond de tafel voor een gesprek over het centrale thema van EUROCORR 2020: “Closing the gap between industry and academia in corrosion science and prediction”.

Read more

Verplicht afvalstoffenregister bijhouden in uw bedrijf

Net als thuis bent u als bedrijf verplicht om uw afval te sorteren. Toch is de wetgeving voor bedrijfsafval niet helemaal hetzelfde als voor huishoudelijk afval.

Read more

Vlaanderen helpt KMO's de digitale sprong te maken

Subsidie voor bedrijven die op korte termijn een digitaal transformatieproject willen uitvoeren.

Read more

The Solvents@Work campaign is part of our effort to encourage safe handling of solvents.

The Solvents@Work campaign promotes responsible and safe handling of solvents. It's an overview of all the tools (videos, posters, guidelines etc.) that we have developed to help downstream users...

Read more