Calendar

Never miss another interesting event with our calendar!

ETCC 2018

Organizer: NVVT

ETCC 2018 offers an interesting platform for technicians and scientists, active in the world of coatings: raw materials suppliers, coatings companies, universities and research institutes.

See the event

Theoriecursus Poedercoaten 2018

Organizer: VOM vzw

De klemtoon ligt op het bijschaven van de kennis over diverse poeders, voorbehandelingsystemen en applicatietechnieken. Achteraf is de deelnemer in staat om proces- en kwaliteitsverbeteringen in te voeren.

See the event

Cursus Productiviteitsverbeteringen in en om de lakstraat (managementcursus)

Organizer: VOM vzw ism Ives De Saeger

Het niveau van verbeteringen en innovaties kan beter! Ook in coatingbedrijven.

See the event

Dagopleiding Kennismaking met corrosie en preventieve maatregelen (Zwijnaarde)

Organizer: VOM vzw

Deze opleiding geeft inzicht in het fenomeen "corrosie" en geeft u praktijkgerichte tips om corrosie te vermijden!

See the event