Are you looking for a subcontractor, a specific surface treatment, product or equipment?Are you looking for a subcontractor, a specific surface treatment, product or equipment?Are you looking for a subcontractor, a specific surface treatment, product or equipment?

Our services

Promotion of the surface treatment technology

Surface treatment is a complex world. Therefore VOM informs prescribers, principals, building contractors, architects, engineering offices, project developers about the capabilities of the technology.

Become a member

Transfer of technical knowledge to companies

Work with knowledge! That is our aim. VOM provides technical information on surface treatment by courses, workshops, networking activities, fair EUROFINISH, monthly magazine, website, etc.

Become a member

Point of contact for the industry

Do you have questions about your coating process? New techniques? Regulations? Partners? VOM helps you on your way.

Become a member

Representing the industry

VOM represents the sector in environmental administrations and legislative government to constructively contribute to a sustainable world.

Become a member

Are you looking for a subcontractor, a specific surface treatment, product or equipment?

Latest news

Onderzoeksproject Alt Ctrl Trans : alternatief voor tri- en hexavalent chroom

Sinds enkele jaren wordt gezocht naar efficiënte alternatieven voor de depositie van hardchroom (zeswaardig) omdat het hardchroomproces toxisch en kankerverwekkend is.

Read more

Helderheid omtrent het gebruik van chroomtrioxide

VOM volgt de discussies omtrent de autorisatie van chroomtrioxide van nabij. Welke beslissingen zijn recentelijk genomen door de Europese Instanties? En wat betekent dit concreet voor de oppervlaktebehandelende bedrijven die gebruik maken van chroom6?

Read more

Cursussen VOM worden CORONAPROOF georganiseerd

Dat wat uw medewerkers niet op de schoolbanken konden leren, staat op het leerprogramma van VOM vzw.

Read more

Is uw bedrijf coronaproof?

Agoria heeft een gratis gebruiksvriendelijke tool ontwikkeld die aangeeft hoe goed een bedrijf de maatregelen tegen het coronavirus opvolgt.

Read more

More news?

Go to the overview and discover the latest news about surface treatment.

All news articles

Newsletter

If you want to be informed about the latest news, please subscribe to our newletter.

Subscribe to our newsletter

VOMinfo December on surface finishing 4.0

The last VOMinfo edition of 2019 is dedicated to surface finishing 4.0. Read it now!

Coming up soon

Here you will find all activities organized by VOM. Also, other interesting fairs and events related to surface treatment are mentioned.

View all events

Cursus: Stralen en mechanische voorbehandelingen 2020

Veilig en duurzaam stralen staat centraal in deze opleiding. Er wordt ingezoomd op de diverse straalmethodes en straalmiddelen in functie van het werkstuk.

Cursus: Chemische voorbehandeling 2020

Deze sessie geeft u een compleet overzicht van bestaande chemische processen en trends op (verzinkt) staal en aluminium.

Opleiding Kwaliteitscontrole volgens QUALISTEELCOAT

Sinds 1 januari 2020 is elke licentiehouder van Qualisteelcoat verplicht om aan te tonen dat hij over gekwalificeerd personeel beschikt om de kwaliteit te bewaken van het geleverde lakwerk.

Webinar: Innovative skins for increased durability of lightweight materials

VOM in collaboration with CIDETEC is organizing a webinar dedicated to innovative surface treatments for lightweight materials. The aim of this seminar is to discuss advances in sustainable coatings and treatments for lightweight materials, with advanced or multifunctional properties and how they can add value to your products by providing new feautures and how to implement them in your company.

Materials - Eurofinish - Surface 2021

Knowledge and networking event The meeting place with all aspects for a good and sustainable productRead more

VOM is a member of