Actualité

Consultez ici les dernières nouvelles. Si vous souhaitez partager des informations importantes avec d'autres collègues, n'hésitez pas à nous les faire parvenir à l'adresse  info@vom.be . Veillez aussi à mentionner vos sources d'information.

Nieuwe Nederlandse norm NEN 5254 voor duplex-systemen is gepubliceerd

NEN 5254 ‘Het industrieel aanbrengen van organische deklagen op thermisch verzinkte of gesherardiseerde producten (duplex-systeem)’ is herzien en onlangs gepubliceerd. Deze norm vervangt de vorige...

Lire plus

Definitieve goedkeuring omzetting van BREF STS in Vlarem III

De omzetting van de BBT-conclusies voor oppervlaktebehandeling met behulp van organische oplosmiddelen, met inbegrip van de conservering van hout en houtproducten met chemische stoffen (BREF STS)...

Lire plus

Les augmentations de prix viennent d'être envoyées et d'autres suivront

Nos entreprises sont confrontées à la hausse des coûts des matériaux, de l'énergie et des transports.

Lire plus

Economies sur les coûts cachés : VOM et LICENTIEPRO s'associent

Depuis le 1 mars, LICENTIEPRO bv a rejoint la liste des partenaires privilégiés de VOM. Le 23 février, cette collaboration a été officiellement ratifiée par Olaf Van Cronenburg, Country Manager...

Lire plus

Visie artikel: Circulair ondernemen in de oppervlaktebehandeling

Meer en meer zal een toeleverancier moeten aantonen dat hij "circulair en duurzaam" produceert. Maar wat betekent dit nu concreet voor de oppervlaktebehandeling en belangrijker nog, hoe begin je...

Lire plus

VOM zet in op circulair ondernemen: doe mee aan circle speed COATINGS

We leven in een wereld waarin grondstoffen eindig zijn. Het sluiten van materiaalkringlopen is daarom een prioriteit voor beleidsmakers op alle niveaus. Meer en meer zal een toeleverancier moeten...

Lire plus

Werkbaarheidscheque en Verhoging KMO-Portefeuille

De coronacrisis zet druk op de werkvloer en vooral op het welbevinden van medewerkers. Daarom besliste minister Crevits om de maatregelen van de werkbaarheidscheque en de verhoging KMO-Portefeuille...

Lire plus

Pas de salon Materials+Eurofinish+Surface en 2022

D'un commun accord, Mikrocentrum, Vereniging ION et VOM ont décidé de ne pas organiser de MES en 2022 mais de le mettre à l'agenda en 2023.

Lire plus