Actualité

Consultez ici les dernières nouvelles. Si vous souhaitez partager des informations importantes avec d'autres collègues, n'hésitez pas à nous les faire parvenir à l'adresse  info@vom.be . Veillez aussi à mentionner vos sources d'information.

Reportage WSB over het kwaliteitsvol coaten van ondergrondse tanks

Sla je chemicaliën of brandstoffen op in ondergrondse tanks, dan laat je best niets aan het toeval over. Metalen opslagtanks genieten de voorkeur omwille van hun vormvastheid en duurzaamheid. Maar...

Lire plus

Europees biomonitoring-onderzoek naar chroom VI en schadelijke chemische stoffen

HBM4EU : Human BioMonitoring for Europe. Europese studie naar de blootstelling van werknemers aan gevaarlijke chemische stoffen op het werk en is belangrijk voor het vastleggen van grenswaarden...

Lire plus

Standpunt VOM vzw aangaande de autorisatie van chroom trioxide

De oppervlaktebehandelende industrie maakt zich zorgen over de besluitvorming van de EU omtrent het verlenen van autorisatie voor het verder gebruik van chroom trioxide in specifieke toepassingen

Lire plus

La VOM se fait entendre via le CETS dans la politique d'autorisation européenne

Comme le CETS marque désormais la politique REACH, la VOM peut, en tant que membre du CETS, également défendre les intérêtes de ses membres au niveau européen.

Lire plus

Les salons Eurofinish et Materials sous un même toit en 2019

Le choix de réunir Materials et Eurofinish sous un même toit est une démarche logique : là où Materials s’arrête, Eurofinish commence.

Lire plus

De Belgische driekleur op je wagen zetten? Koud kunstje!

De voetbalkoorts is in het land. Iedereen supportert voor onze Rode Duivels. Hoe kan je dat beter laten zien dan met een auto in zwart-geel-rood? En gelukkig gaat die vlag er daarna ook weer af!...

Lire plus

Oppervlaktebehandeling in de bouw en infrastructuur blijft belangrijk

Hoe belangrijk is oppervlaktebehandeling in de bouw? In een rondetafelgesprek nalv. het themanummer 'oppervlaktebehandeling in de bouw' van VOMinfo, legde VOM deze vraag voor aan een aantal...

Lire plus

Nadenken over bescherming tegen corrosie start al voor de bouw!

Je hebt het vast en zeker al eens gezien aan de kust: een prachtig ontworpen en luxueus uitgevoerd gebouw… máár, met lelijke roestvlekken op het hekwerk en aan de balkons. Niet goed nadenken over...

Lire plus