Actualité

Consultez ici les dernières nouvelles. Si vous souhaitez partager des informations importantes avec d'autres collègues, n'hésitez pas à nous les faire parvenir à l'adresse  info@vom.be . Veillez aussi à mentionner vos sources d'information.

Dien nu je aanvraag in voor de kmo-groeisubsidie

De laatste en derde oproep in 2022 voor de kmo-groeisubsidie loopt van 1 november tot 20 december. Heb je groeiplannen die aansluiten bij het thema internationalisering, digitalisering, innovatie,...

Lire plus

Comment bénéficier du chômage temporaire Énergie ?

Le chômage énergie est officiellement en vigueur suite à la publication de la loi au Moniteur belge. La mesure s'appliquera jusqu'au 31/03/2023.

Lire plus

Let's go sustainable together: conseils et inspiration pour un traitement de surface durable

Le 7 octobre a lieu l'événement de réseautage hybride LETS'S GO SUSTAINABLE TOGETHER : inspiration et solutions pour un traitement de surface durable ! La VOM et l'Association ION se sont associées...

Lire plus

Steun voor zware energiekosten bij bedrijven in Vlaanderen - wellicht verlengd tot 31/03/2023

De Vlaamse Regering beslist om ondernemingen geconfronteerd met stijgende energie-uitgaven als gevolg van de Oekraïnecrisis, financieel te ondersteunen onder strikte voorwaarden, oa. een...

Lire plus

Evolution des prix de quelques procédés de galvanoplastie

L'association allemande ZVO a récemment publié l'évolution des prix de certains procédés typiques de galvanoplastie.

Lire plus

Verlenging termijn steunzones & nieuwe vrijstelling in het kader van natuurrampen

Werkgevers die in steunzones investeren met het oog op jobcreatie, kunnen ervan vrijgesteld worden om 25% van de ingehouden BV door te storten aan de schatkist. De betrokken vrijstelling is ook...

Lire plus

Officiële Publicatie omzetting BREF STS naar VLAREM

Op 24 aug 2022 werd de implementatie van de BBT-conclusies STS (oppervlaktebehandeling mbv organische oplosmiddelen, met inbegrip van de conservering van hout en houtproducten met chemische...

Lire plus

BBT studie PFAS water en PFAS lucht

Het BBT-kenniscentrum van VITO is eind mei 2022 - in opdracht van de Vlaamse Overheid - gestart met twee nieuwe BBT-studies (Best Beschikbare Technieken) die kaderen in de huidige PFAS-problematiek.

Lire plus