Actualité

Consultez ici les dernières nouvelles. Si vous souhaitez partager des informations importantes avec d'autres collègues, n'hésitez pas à nous les faire parvenir à l'adresse  info@vom.be . Veillez aussi à mentionner vos sources d'information.

Geslaagde Kick Off van EUROFINISH+MATERIALS 2019

Technisch ontwerp, materiaalselectie, analysetechnieken, verbinden, oppervlaktebehandeling onder 1 dak

Lire plus

Thèmes magazine VOMinfo 2019

En 2019, le magazine VOMinfo parait 6 fois par an, tant en version numérique qu'imprimée. Découvrez les thèmes que nous abordons cette année et contribuez à un ou plusieurs numéros.

Lire plus

FACTCHECK - Niet-gouvernementele milieuorganisaties: experts of populisten?

CETS publiceerde recent een ‘position paper’ naar aanleiding van een aantal open brieven van ngo’s over activiteiten in onze sector. De inhoud van deze paper willen wij graag met u delen. VOM is...

Lire plus

QUALISTEELCOAT & EN 1090: het wapen voor de toekomst van gecoate staalconstructies

Belgische primeur: Metallics van Cauteren is de eerste lakkerij die de conformiteitsverklaring EN 1090 in combinatie met het QUALISTEELCOAT-label behaald heeft

Lire plus

Reportage WSB over het kwaliteitsvol coaten van ondergrondse tanks

Sla je chemicaliën of brandstoffen op in ondergrondse tanks, dan laat je best niets aan het toeval over. Metalen opslagtanks genieten de voorkeur omwille van hun vormvastheid en duurzaamheid. Maar...

Lire plus

Europees biomonitoring-onderzoek naar chroom VI en schadelijke chemische stoffen

HBM4EU : Human BioMonitoring for Europe. Europese studie naar de blootstelling van werknemers aan gevaarlijke chemische stoffen op het werk en is belangrijk voor het vastleggen van grenswaarden...

Lire plus

Standpunt VOM vzw aangaande de autorisatie van chroom trioxide

De oppervlaktebehandelende industrie maakt zich zorgen over de besluitvorming van de EU omtrent het verlenen van autorisatie voor het verder gebruik van chroom trioxide in specifieke toepassingen

Lire plus

La VOM se fait entendre via le CETS dans la politique d'autorisation européenne

Comme le CETS marque désormais la politique REACH, la VOM peut, en tant que membre du CETS, également défendre les intérêtes de ses membres au niveau européen.

Lire plus