Nieuws

Het laatste nieuws vindt u hier. Wenst u belangrijke informatie te delen met collega's, dan mag u steeds dit nieuws bezorgen aan info@vom.be . Graag ook een bronvermelding meegeven.

REACH- kennisgeving door een downstreamgebruiker over toegelaten gebruik CrO3

Zolang de autorisatie onbeslist is, hoeven de downstream users DU niets te doen. Zodra de Commissie haar beslissing heeft genomen en een autorisatie wordt verleend, moeten de DU hun gebruik wel aan ECHA melden.

Lees meer

Belangrijk bericht aan Cadmium gebruikers

De Internationale Cadmium Associatie ICdA voert onderzoek naar het aanbrengen van cadmium coatings. Het gebruik van cadmium is sterk aan banden gelegd in Europa en is enkel toegelaten voor luchtvaart en militaire toepassingen.

Lees meer

Bijkomende restricties voor 5 kobalt zouten op komst?

De Europese Commissie heeft aan ECHA opdracht gegeven het risico verbonden aan het gebruik van vijf kobaltzouten(kobaltsulfaat, kobaltdichloride, kobaltdinitraat, kobaltcarbonaat en kobaltdiacetaat) in industriële en professionele omgeving te becijferen.

Lees meer

Opleiding Europees thermisch spuiters (ETS) eindelijk beschikbaar voor Belgische bedrijven

Deze opleiding is in overeenstemming met de Europese en internationale norm EWF Guideline 507r1-06 samengesteld.

Lees meer

Alternatives au chrome VI

Website gewijd aan chroom VI alternatieven

Lees meer