Nieuws

Het laatste nieuws vindt u hier. Wenst u belangrijke informatie te delen met collega's, dan mag u steeds dit nieuws bezorgen aan info@vom.be . Graag ook een bronvermelding meegeven.

Metals for Clean Energy: de weg naar oplossingen voor het Europese grondstoffenprobleem

KULeuven heeft in april 2022 in opdracht van EUROMETAUX een studie gepubliceerd met als thema welke grondstoffen nodig zijn om de klimaatdoelstellingen in 2050 te behalen. Elk metaal komt aan bod:...

Lees meer

Prijsevolutie van enkele galvano-processen

Onze Duitse zustervereniging ZVO heeft recentelijk prijsevoluties gepubliceerd van enkele typische galvano-processen.

Lees meer

BBT studie PFAS water en PFAS lucht

Het BBT-kenniscentrum van VITO is eind mei 2022 - in opdracht van de Vlaamse Overheid - gestart met twee nieuwe BBT-studies (Best Beschikbare Technieken) die kaderen in de huidige PFAS-problematiek.

Lees meer

Gebruikt/verhandelt uw bedrijf diisocyanaten?

Op 23 aug 2020 is een EU-beperking voor diisocyanaten in het kader van REACH gepubliceerd (Verordening 2020/1149 van de Commissie). Welke verplichting brengt dit mee voor producten met een totale...

Lees meer

Minder energieverbruik, kosten en uitstoot met ISO 50001

ISO 50001: energiemanagementsystemen – eisen met gebruiksrichtlijnen helpt organisaties bij het invoeren van een energiemanagementsysteem en met een efficiënter en effectiever energieverbruik.

Lees meer

Overheidsinitiatieven steunen circulair ondernemen

Er zijn verschillende initiatieven om de omslag naar een circulaire economie te ondersteunen. In de VLAIO subsidiedatabank vind je daarover een uitgebreide toelichting.

Lees meer

KMO's in ontwrichte zone kunnen 25% van de doorstorting bedrijfsvoorheffing besparen

Bedrijven die investeren in een zogenaamde ontwrichte zone kunnen een financieel voordeel doen dat overeenkomt met een besparing van 4 à 5% op de loonkost. Recent werd beslist de termijn van de...

Lees meer

Nieuwe Nederlandse norm NEN 5254 voor duplex-systemen is gepubliceerd

NEN 5254 ‘Het industrieel aanbrengen van organische deklagen op thermisch verzinkte of gesherardiseerde producten (duplex-systeem)’ is herzien en onlangs gepubliceerd. Deze norm vervangt de vorige...

Lees meer