Nieuws

Het laatste nieuws vindt u hier. Wenst u belangrijke informatie te delen met collega's, dan mag u steeds dit nieuws bezorgen aan info@vom.be . Graag ook een bronvermelding meegeven.

Subsidies voor digitale groei!

Het belang van een professionele online aanwezigheid voor elke onderneming valt niet te onderschatten. De overheid heeft zij verschillende subsidies in het leven geroepen om ondernemers te...

Lees meer

BBT-studie ter beperking van PFAS luchtemissies gepubliceerd op 8 maart 2024

In deze BBT-studie gebeurt een inventarisatie van de voornaamste sectoren en activiteiten waarbij PFAS-emissies naar de lucht kunnen plaatsvinden, en wordt informatie verzameld over BBT om...

Lees meer

PFAS binnen de Belgische industrie

Het duurzaam managen van chemische stoffen moet de basis zijn van de bedrijfsstrategie aangezien het een invloed heeft op alle operationele activiteiten van een bedrijf. FOD economie heeft daarom...

Lees meer

BBT-studie voor de zuivering van met PFAS belast bedrijfsafvalwater en bemalingswater gepubliceerd

De studie legt de focus op de inventarisatie en evaluatie van alle mogelijke technieken die toegepast of onderzocht worden voor de zuivering van met PFAS belast afval-of bemalingswater in Vlaanderen.

Lees meer

Bespaar 25% in doorstorting van bedrijfsvoorheffing

Dit geldt voor bedrijven die investeren in een ontwrichte zone voor een periode van 2 jaar! Vlaanderen heeft momenteel drie van deze zones afgebakend (rond Genk, Turnhout en Machelen).

Lees meer

Financiële steun voor bedrijven in Brussel

Met als doel koolstofneutrale economische activiteiten tegen 2050, heeft het de Brusselse Regering in 2022 deze “Shifting Economy”-strategie aangenomen.

Lees meer

Décarbonation des PME industrielles wallonnes - Participez à l'enquête

Le plan de relance de la Wallonie initié par les autorités publiques vise à dynamiser l'économie wallonne, encourager la création d'emplois et promouvoir la transition vers une économie plus...

Lees meer

VUB-project wil duurzamere metalen creëren via 3D-printen

Additive manufacturing of 3D-printen van metalen is een duurzaam antwoord op onze product-intensieve maatschappij. Het draagt bij tot de creatie van veiligere metalen met langere levensduur op een...

Lees meer