Nieuws

Het laatste nieuws vindt u hier. Wenst u belangrijke informatie te delen met collega's, dan mag u steeds dit nieuws bezorgen aan info@vom.be . Graag ook een bronvermelding meegeven.

Prijsevolutie van enkele galvano-processen

Onze Duitse zustervereniging ZVO heeft recentelijk prijsevoluties gepubliceerd van enkele typische galvano-processen.

Lees meer

Verlenging termijn steunzones & nieuwe vrijstelling in het kader van natuurrampen

Werkgevers die in steunzones investeren met het oog op jobcreatie, kunnen ervan vrijgesteld worden om 25% van de ingehouden BV door te storten aan de schatkist. De betrokken vrijstelling is ook...

Lees meer

Officiële Publicatie omzetting BREF STS naar VLAREM

Op 24 aug 2022 werd de implementatie van de BBT-conclusies STS (oppervlaktebehandeling mbv organische oplosmiddelen, met inbegrip van de conservering van hout en houtproducten met chemische...

Lees meer

BBT studie PFAS water en PFAS lucht

Het BBT-kenniscentrum van VITO is eind mei 2022 - in opdracht van de Vlaamse Overheid - gestart met twee nieuwe BBT-studies (Best Beschikbare Technieken) die kaderen in de huidige PFAS-problematiek.

Lees meer

Metals for Clean Energy: de weg naar oplossingen voor het Europese grondstoffenprobleem

KULeuven heeft in april 2022 in opdracht van EUROMETAUX een studie gepubliceerd met als thema welke grondstoffen nodig zijn om de klimaatdoelstellingen in 2050 te behalen. Elk metaal komt aan bod:...

Lees meer

Gebruikt/verhandelt uw bedrijf diisocyanaten?

Op 23 aug 2020 is een EU-beperking voor diisocyanaten in het kader van REACH gepubliceerd (Verordening 2020/1149 van de Commissie). Welke verplichting brengt dit mee voor producten met een totale...

Lees meer

Minder energieverbruik, kosten en uitstoot met ISO 50001

ISO 50001: energiemanagementsystemen – eisen met gebruiksrichtlijnen helpt organisaties bij het invoeren van een energiemanagementsysteem en met een efficiënter en effectiever energieverbruik.

Lees meer

Overheidsinitiatieven steunen circulair ondernemen

Er zijn verschillende initiatieven om de omslag naar een circulaire economie te ondersteunen. In de VLAIO subsidiedatabank vind je daarover een uitgebreide toelichting.

Lees meer