VOM vzw

VOM vzw is een netwerkorganisatie van meer dan 300 bedrijven gespecialiseerd in oppervlaktebehandeling. 

Beyond treatment of surfaces

Tot onze leden behoren opdrachtgevers, geïntegreerde bedrijven, loonbedrijven, leveranciers, controle- en expertiseorganismen, wetenschappelijke instellingen, ed.

Onze taak is het verstrekken van algemene en technische informatie over alle disciplines in oppervlaktebehandeling, alsook het vertegenwoordigen van onze branche bij industrie en overheid.

Voordelen als lid

 • Rijke informatiebron over oppervlaktetechnologie
 • Deel uitmaken van een actief netwerk in coatingtechnologie
 • Kortingen of gratis deelname aan vormingsinitiatieven (cursus, seminaries, …). Bovendien kan u rekenen op 20 à 30% subsidies voor onze opleidingen want VOM is een erkend opleidingsverstrekker voor KMO-portefeuille.
 • Korting van 10% op de gehuurde standoppervlakte van onze vakbeurs Materials+Eurofinish+Surface 2021 (15 & 16 september, Den Bosch (NL))
 • Gratis uw activiteiten promoten aan belanghebbenden (constructiebedrijven, metaalverwerkende industrie, enz.)
 • Gratis vermeld worden op de interactieve databank op de website van VOM
 • Gratis promotie van uw bedrijfsactiviteiten via het maandblad VOM INFO
 • Actief toetreden tot verschillende themagerichte werkgroepen en commissies van de vereniging
 • Permanente informatieservice
 • Op de hoogte van regelgeving, zowel op Europees als regionaal niveau.

Lidmaatschap

Alle bedrijven die interesse hebben in oppervlaktebehandeling, kunnen zich aanmelden als lid van VOM vzw. Het lidmaatschap geldt voor alle werknemers van het bedrijf.

Een bedrijf kan genieten van de voordelen van het lidmaatschap van zodra de jaarlijkse bijdrage betaald is.

Voor meer informatie, zie deze link.

 

 

Objectieven

 • Promoten van de technologie "oppervlaktebehandeling"
 • Doorgeven van technische kennis en informatie aan bedrijven en instanties
 • Verdedigen van de belangen van de industrie naar openbare instanties
 • Aanspreekpartner zijn voor de industrie

Raad van Bestuur 2022

De Raad van Bestuur voor het werkingsjaar 2021 bestaat uit volgende personen:

 1. Voorzitter: Ives De Saeger, Factory of the customer
 2. Ondervoorzitter: Johan Sevenants, Infrabel
 3. Penningmeester: Peter Heymans, Haug Chemie
 4. Secretaris: Ludo Appels, Maes Coating Services
 5. Bestuurders:
  Cosemans Patrick, Sirris
  Deferme Kris, Zinq Belgium
  Hooyberg Hans, Hatwee
  Jeurissen Thomas, MVT
  Laureyns Alex, RAL
  Poelman Mireille, Materia Nova
  Verhoye Frank, CNH
  Verreyken Stefan, I-revitalise