VOM vzw

VOM vzw is een netwerkorganisatie van meer dan 300 bedrijven gespecialiseerd in oppervlaktebehandeling. 

Beyond treatment of surfaces

Tot onze leden behoren opdrachtgevers, geïntegreerde bedrijven, loonbedrijven, leveranciers, controle- en expertiseorganismen, wetenschappelijke instellingen, ed.

Onze taak is het verstrekken van algemene en technische informatie over alle disciplines in oppervlaktebehandeling, alsook het vertegenwoordigen van onze branche bij industrie en overheid.

Voordelen als lid

 • Rijke informatiebron over oppervlaktetechnologie
 • Deel uitmaken van een actief netwerk in coatingtechnologie
 • Kortingen of gratis deelname aan vormingsinitiatieven (cursus, seminaries, …). Bovendien kan u rekenen op 30 à 40% subsidies voor onze opleidingen want VOM is een erkend opleidingsverstrekker voor KMO-portefeuille.
 • Korting op de gehuurde standoppervlakte van onze vakbeurs EUROFINISH
 • Gratis uw activiteiten promoten aan belanghebbenden (constructiebedrijven, metaalverwerkende industrie, enz.)
 • Gratis vermeld worden op de interactieve databank op de website van VOM
 • Gratis promotie van uw bedrijfsactiviteiten via het maandblad VOM INFO
 • Actief toetreden tot verschillende themagerichte werkgroepen en commissies van de vereniging
 • Permanente informatieservice
 • Op de hoogte van regelgeving, zowel op Europees als regionaal niveau.

Lidmaatschap

Alle bedrijven die interesse hebben in oppervlaktebehandeling, kunnen zich aanmelden als lid van VOM vzw. Het lidmaatschap geldt voor alle werknemers van het bedrijf.

Een bedrijf kan genieten van de voordelen van het lidmaatschap van zodra de jaarlijkse bijdrage betaald is.

Voor meer informatie, zie deze link.

Hier vindt u het aanmeldformulier.

 

 

Objectieven

 • Promoten van de technologie "oppervlaktebehandeling"
 • Doorgeven van technische kennis en informatie aan bedrijven en instanties
 • Verdedigen van de belangen van de industrie naar openbare instanties
 • Aanspreekpartner zijn voor de industrie