Qualisteelcoat

Qualisteelcoat is het Europees kwaliteitslabel voor het beschermen van staal door het aanbrengen van een organische coating (poeder of natlak).

Waarom Qualisteelcoat?

Waarom?

Er is nood aan kwaliteitsborging van het geleverd product. Opdrachtgevers van staalbescherming zoeken  immers naar een effectief instrument om het lakwerk van hun toeleveranciers te kunnen beoordelen op basis van dezelfde kwaliteitseisen in heel Europa en dit aan de hand van een vereenvoudigd document.   

Wat is het toepassingsgebied?

Het toepassingsgebied omvat zowel onbehandeld als behandeld staal (thermisch en elektrolytisch verzinken, metalliseren, sherardiseren, zinkrijke verf), chemische en mechanische voorbehandeling, poedercoaten, natlakken, binnen- als buitentoepassingen. Het betreft volgende sectoren: bouw, off-shore, maritiem, …

Technische specificaties

Vanaf 1 januari 2024 zijn de nieuwe specificaties v4.3 van kracht. De technische specificaties hebben als doel:

  • de opdrachtgever te informeren over het productieproces,
  • kwaliteitscontroles en testmethodes aan te bieden,
  • de coater aan te zetten tot autocontrole waardoor hij bewijst in staat te zijn om de kwaliteit van het coatingproces en van het lakwerk te bewaken,
  • standaard inspectieformulieren beschikbaar te stellen voor de deelnemende landen.

De gangbare normen zijn het uitgangspunt van de specificaties die aansluiten bij gangbare systemen. Vanuit de Technische Commissie worden de technische aanbevelingen steeds bijgestuurd aan de stand der techniek. De nationale verenigingen waaronder VOM kunnen input geven. Vandaar dat VOM vzw een werkgroep in het leven heeft geroepen om samen de kwaliteit van deze technische specificaties te bewaken.

Qualisteelcoat en VOM

Het applicatiedomein van Qualisteelcoat stemt overeen met het werkdomein van VOM vzw. Als licentiehouder voor België bewaakt VOM mede de inhoud van de technische specificaties, kan deze aftoetsen aan de stand van de technologie en bekijkt de relevantie ervan door te zetelen in de technische commissie van Qualisteelcoat. VOM wil op deze manier ook uniformiteit binnen Europa nastreven, het commerciële aspect minimaliseren en juiste informatie doorgeven. 

Doelstellingen: 

  • promoten van kwalitatief lakwerk,
  • verspreiden en bekendmaken op de Belgische markt,
  • snelle revisie van het document op inhoud,
  • oprichten van werkgroep met geïnteresseerde VOM-leden om input te geven.

 

Meer informatie?

Veerle Fincken, program manager
v.fincken@vom.be