Specificaties v4.0

Specificaties v4.3 (1/1/2024)

Sinds 1 januari 2024 is de nieuwe QUALISTEELCOAT-specificaties v4.3 van kracht. Deze is enkel beschikbaar in de Engelse taal.

U kan de huidige specificaties downloaden via deze link.