EN 1090 conformiteitsverklaring

QUALISTEELCOAT & EN 1090: het wapen voor de toekomst van gecoate staalconstructies

Sinds 30 december 2018 kunnen lakbedrijven die reeds het Qualisteelcoat-label verworven ook de EN1090-conformiteitsverklaring behalen. Hiermee kan de fabrikant van de staalconstructie in zijn FPC vermelden dat de kwaliteit van het lakwerk gewaarborgd is. VOM, Belgisch Licentiehouder voor QUALISTEELCOAT,  heeft een akkoord met IFO GmbH (Institut für Oberflachentechnik) uit Duitsland, geaccrediteerd om conformiteitsattesten uit te keren, om via controlelabo METALOGIC, de EN 1090 audit uit te voeren. Het lakbedrijf kan de EN 1090 inspectie op hetzelfde moment als de verplichte jaarlijkse QSC-audit laten plaats vinden of op een ander tijdstip. Zoals het QUALISTEELCOAT-label heeft het EN 1090 conformiteitsattest ook een geldigheidsduur van één jaar.

Volgende bedrijven hebben de EN1090-conformiteitsverklaring voor het jaar 2024 verworven:

BELGIUM COATINGS-Grace Hollogne
GALVA STEELCOAT - Lummen
METALIX - Lummen
METALLICS VANCAUTEREN - Zele
TECHNO COATING - Londerzeel