Belang van werkgroepen

Werkgoepen geïnspireerd door de VOM-governance

Een werkgroep is een platform waar leden, experts en enthousiastelingen in oppervlaktebehandeling kennis delen en ideeën uitwisselen. Een werkgroep draagt actief bij aan de toekomst van onze industrie.

VOM gelooft sterk in de waarde van individuele bijdragen en collectieve intelligentie. Door samen te werken in een werkgroep kunnen leden innovatieve thema's bestuderen en de uitdagingen van onze sector aanpakken om zo duurzame groei te bevorderen. Neutraliteit en transparantie binnen de groep zijn belangrijk. Het algemeen belang wordt nagestreefd. 

We nodigen je uit om de verschillende werkgroepen te verkennen.

  • Werkgroep ALU
  • Werkgroep PROMOSURF
  • Werkgroep ZINK

ACTIVITEITEN VAN DE WERKGROEPEN

Werkvergaderingen worden georganiseerd met de deelnemers om een tussentijdse stand van zaken te bespreken, nieuwe thema's voor te leggen en elkaars netwerk te versterken.

Seminars hebben als doel om de deelnemers te laten kennis maken met actuele thema's in de industrie. We nodigen toonaangevende experts en professionals uit om hun expertise te delen, casestudy's te presenteren en uitdagingen en kansen te bespreken.

Webinars stellen een breder en internationaal publiek in staat om deel te nemen. Ze maken het evenement ook flexibeler qua planning, zodat deelnemers het evenement kunnen bijwonen vanaf een locatie die hen het beste uitkomt.

Ronde tafels stimuleren de uitwisseling van ideeën, samenwerking en het formuleren van aanbevelingen voor de industrie.Er is veel ruimte voor overleg.

Publicatie van richtlijnen, white papers, artikels rond relevante thema’s die gedragen worden door een groep leden, kunnen het resultaat zijn van een werkgroep.

Interesse om deel te nemen?

Elk VOM-lid dat zich actief wil engageren voor een specifiek thema, is welkom. VOM staat altijd open voor het oprichten van nieuwe werkgroepen. Deze kunnen zowel permanent als tijdelijk zijn en kunnen betrekking hebben op verschillende onderwerpen: van materialen, techniek, tot milieugerelateerde topics. Hoofddoel is kwaliteit en duurzaamheid in een specifiek vakgebied te promoten. 

Wil je je actief engageren in een bestaande werkgroep of heb je ideeën om een nieuwe werkgroep vorm te geven, contacteer ons: v.finken@vom.be