Nieuws

Het laatste nieuws vindt u hier. Wenst u belangrijke informatie te delen met collega's, dan mag u steeds dit nieuws bezorgen aan info@vom.be . Graag ook een bronvermelding meegeven.

VOM-leden krijgen exclusief toegang tot Tech2B, het platform voor de maakindustrie

Sinds 1 januari 2022 hebben alle VOM-leden vrijblijvend toegang tot het Tech2B platform. Dit is een digitaal platform dat vraag en aanbod van industriële diensten en technische onderdelen verbindt,...

Lees meer

Overzicht van Europese expositievelden voor atmosferisch corrosieonderzoek

Binnen EFC, The European Federation of Corrosion heeft WP25 "Atmosferic corrosion" een catalogus opgesteld van Europese expositievelden. Deze catalogus bevat klimatologische en...

Lees meer

Herziening BREF STM in voorbereiding - VOM behartigt de belangen van haar leden

De herziening omvat activiteit 2.6 van de Richtlijn Industriële Emissies “2.6 Oppervlaktebehandeling van metalen of kunststoffen d.m.v. een elektrolytisch of chemisch procedé, wanneer de inhoud van...

Lees meer

Piloottrajecten bio-gebaseerde toepassingen

Kmo’s kunnen een steunaanvraag doen om i.s.m.een aanbieder van pilootinfrastructuur (in onderaanneming) een traject op te zetten voor het testen van de haalbaarheid van de opschaling van een...

Lees meer

Project Hyperspectrale camera's voor beoordeling van coatings, corrosie en materiaaloppervlakken

VOM, samen met een 10-tal leden stappen mee in de begeleidingscommissie van het TETRA-project "Hyperspectrale camera's voor de efficiënte beoordeling van coatings, corrosie en materiaaloppervlakken...

Lees meer

Wanneer zijn branddetectie en/of brandblussystemen verplicht in spuitcabines?

Sinds 1 januari 2019 is de nieuwe NBN EN 16985:2019 Spuitcabines voor organische coatings van kracht. Hierin staat duidelijk vermeld wanneer branddetectie en/of brandblussysteem verplicht zijn in...

Lees meer

Nieuwe template in het kader van REACH ARTIKEL 66

Sinds 22 maart 2021 moeten downstream users hun gebruik van CrO3 aan ECHA melden overeenkomstig Art. 66 REACH.

Lees meer

Een Europees restrictiebeleid rond PFAS in de maak

Er is een REACH-beperkingsvoorstel in de maak om alle per- en polyfluoralkylstoffen (#PFAS) in de EU te beperken.

Lees meer