Nieuws

Het laatste nieuws vindt u hier. Wenst u belangrijke informatie te delen met collega's, dan mag u steeds dit nieuws bezorgen aan info@vom.be . Graag ook een bronvermelding meegeven.

Dien nu je aanvraag in voor de kmo-groeisubsidie

De laatste en derde oproep in 2022 voor de kmo-groeisubsidie loopt van 1 november tot 20 december. Heb je groeiplannen die aansluiten bij het thema internationalisering, digitalisering, innovatie,...

Lees meer

Tijdelijke werkloosheid energie: verlengd tot 31 maart 2023

Op 5 november is deze regeling gepubliceerd in BS. Het gaat over de verlenging van het bijzonder stelsel van tijdelijke werkloosheid om economische redenen voor energie-intensieve bedrijven. Deze...

Lees meer

Let's go sustainable together: tips en inspiratie voor een duurzame oppervlaktebehandeling

Op 7 oktober vond het hybride kennis- en netwerkevent LETS’S GO SUSTAINABLE TOGETHER: Inspiratie en oplossingen voor een duurzame oppervlaktebehandeling! VOM en Vereniging ION hebben de handen in...

Lees meer

Steun voor zware energiekosten bij bedrijven in Vlaanderen - wellicht verlengd tot 31/03/2023

De Vlaamse Regering beslist om ondernemingen geconfronteerd met stijgende energie-uitgaven als gevolg van de Oekraïnecrisis, financieel te ondersteunen onder strikte voorwaarden, oa. een...

Lees meer

Prijsevolutie van enkele galvano-processen

Onze Duitse zustervereniging ZVO heeft recentelijk prijsevoluties gepubliceerd van enkele typische galvano-processen.

Lees meer

Verlenging termijn steunzones & nieuwe vrijstelling in het kader van natuurrampen

Werkgevers die in steunzones investeren met het oog op jobcreatie, kunnen ervan vrijgesteld worden om 25% van de ingehouden BV door te storten aan de schatkist. De betrokken vrijstelling is ook...

Lees meer

Officiële Publicatie omzetting BREF STS naar VLAREM

Op 24 aug 2022 werd de implementatie van de BBT-conclusies STS (oppervlaktebehandeling mbv organische oplosmiddelen, met inbegrip van de conservering van hout en houtproducten met chemische...

Lees meer

BBT studie PFAS water en PFAS lucht

Het BBT-kenniscentrum van VITO is eind mei 2022 - in opdracht van de Vlaamse Overheid - gestart met twee nieuwe BBT-studies (Best Beschikbare Technieken) die kaderen in de huidige PFAS-problematiek.

Lees meer