Nieuws

Het laatste nieuws vindt u hier. Wenst u belangrijke informatie te delen met collega's, dan mag u steeds dit nieuws bezorgen aan info@vom.be . Graag ook een bronvermelding meegeven.

Alle VOM-leden verzameld in een online databank

Bent u op zoek naar een jobcoater, leverancier, expert in de oppervlaktebehandeling? Raadpleeg dan eens onze ONLINE ledenlijst.

Lees meer

VOM on Tour november inspireerde tot digitaliseren

Eind november ging het tweede webinar door van het VOM on Tour programma. We waren virtueel te gast bij Greenville en nodigden vier aanbieders uit met oplossingen inzake digitalisering en...

Lees meer

Werving en opleiding van technische mensen: experten aan het woord

Volgend voorjaar organiseert VOM ism enkele sterke spelers in de markt van recruitment en opleiding een inspirerend event. Wij lieten alvast enkele experten aan het woord voor een alternatieve blik...

Lees meer

Hoe digitaal zijn onze Belgische ondernemingen?

Welke mogelijkheden biedt digitalisatie voor uw onderneming? En wat is het geheim van een succesvolle digitale transformatie? AGORIA organiseerde een studie onder 400 Belgische industriële kmo’s en...

Lees meer

Helderheid omtrent het gebruik van chroomtrioxide

VOM volgt de discussies omtrent de autorisatie van chroomtrioxide van nabij. Welke beslissingen zijn recentelijk genomen door de Europese Instanties? En wat betekent dit concreet voor de...

Lees meer

Green Deal: klimaatneutraal in 2050: welke stappen kunnen ondernemers nu al zetten?

Een transitie naar een duurzame circulaire economie brengt voor bedrijven nieuwe uitdagingen met zich mee. Een doorgedreven focus op rationeel energieverbruik en energie-efficiëntie en...

Lees meer

Update: Coronavirus: preventiemaatregelen en arbeid

De extra coronamaatregelen die vrijdag 19/10 zijn afgekondigd zorgen voor extra bezorgdheid bij onze werkgevers. FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg vat goed samen hoe werkgever en...

Lees meer

Onderzoeksproject Alt Ctrl Trans : alternatief voor tri- en hexavalent chroom

Sinds enkele jaren wordt gezocht naar efficiënte alternatieven voor de depositie van hardchroom (zeswaardig) omdat het hardchroomproces toxisch en kankerverwekkend is.

Lees meer