Nieuws

Het laatste nieuws vindt u hier. Wenst u belangrijke informatie te delen met collega's, dan mag u steeds dit nieuws bezorgen aan info@vom.be . Graag ook een bronvermelding meegeven.

Verlenging termijn steunzones & nieuwe vrijstelling in het kader van natuurrampen

Werkgevers die in steunzones investeren met het oog op jobcreatie, kunnen ervan vrijgesteld worden om 25% van de ingehouden BV door te storten aan de schatkist. De betrokken vrijstelling is ook...

Lees meer

Officiële Publicatie omzetting BREF STS naar VLAREM

Op 24 aug 2022 werd de implementatie van de BBT-conclusies STS (oppervlaktebehandeling mbv organische oplosmiddelen, met inbegrip van de conservering van hout en houtproducten met chemische...

Lees meer

Metals for Clean Energy: de weg naar oplossingen voor het Europese grondstoffenprobleem

KULeuven heeft in april 2022 in opdracht van EUROMETAUX een studie gepubliceerd met als thema welke grondstoffen nodig zijn om de klimaatdoelstellingen in 2050 te behalen. Elk metaal komt aan bod:...

Lees meer

Minder energieverbruik, kosten en uitstoot met ISO 50001

ISO 50001: energiemanagementsystemen – eisen met gebruiksrichtlijnen helpt organisaties bij het invoeren van een energiemanagementsysteem en met een efficiënter en effectiever energieverbruik.

Lees meer

Overheidsinitiatieven steunen circulair ondernemen

Er zijn verschillende initiatieven om de omslag naar een circulaire economie te ondersteunen. In de VLAIO subsidiedatabank vind je daarover een uitgebreide toelichting.

Lees meer

KMO's in ontwrichte zone kunnen 25% van de doorstorting bedrijfsvoorheffing besparen

Bedrijven die investeren in een zogenaamde ontwrichte zone kunnen een financieel voordeel doen dat overeenkomt met een besparing van 4 à 5% op de loonkost. Recent werd beslist de termijn van de...

Lees meer

Nieuwe Nederlandse norm NEN 5254 voor duplex-systemen is gepubliceerd

NEN 5254 ‘Het industrieel aanbrengen van organische deklagen op thermisch verzinkte of gesherardiseerde producten (duplex-systeem)’ is herzien en onlangs gepubliceerd. Deze norm vervangt de vorige...

Lees meer

Definitieve goedkeuring omzetting van BREF STS in Vlarem III

De omzetting van de BBT-conclusies voor oppervlaktebehandeling met behulp van organische oplosmiddelen, met inbegrip van de conservering van hout en houtproducten met chemische stoffen (BREF STS)...

Lees meer