Denk aan het vervangen van uw TL-buizen

Denk aan het vervangen van uw TL-buizen

Om licht te produceren gebruiken TL-buizen kwikdamp. Een gas dat milieu en gezondheidsrisico's met zich meebrengt. Deze verlichtingssystemen moeten vanaf 1 september 2023 van de Europese markt verdwijnen.

Waarom mijn  Tl-buizen's vervangen?

Verschillende redenen hebben ertoe geleid dat de legitimiteit van TL-buizen's op de markt is heroverwogen, en het verbod daarop is gebaseerd op de inwerkingtreding van maatregelen van de Europese Unie enkele jaren geleden.

Tl-buizen gebruiken namelijk kwikdamp om licht te produceren. Aangezien dit gas risico's inhoudt voor het milieu en de gezondheid, wordt het gebruik ervan vanaf 2023 door de RoHS-richtlijn verboden.

De Europese RoHS-richtlijn heeft tot doel het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur te beperken.

Bovendien voldoen de energieprestaties van TL's niet langer aan de nieuwe eisen van de SLR (Single Lighting Regulation) van de EU. De methode voor de berekening van deze drempels is herzien om ze aan te passen aan de voortdurende verbetering van de energie-efficiëntie van verlichtingsmethoden. De Europese SLR-verordening heeft tot doel eisen inzake ecologisch ontwerp vast te stellen.

Wanneer moet ik mijn TL buizen's vervangen?

Uw resterende TL buizen's kunt u ook na 1 september 2023 nog gebruiken. Als u uw voorraad echter vóór deze datum wilt vernieuwen, zult u op zoek moeten gaan naar andere verlichtingssystemen. Vraag een specialist naar de beschikbare opties, afhankelijk van uw huidige armatuur.