Groots EU-project dat coatingindustrie innovatief, duurzaam en groen moet maken

Groots EU-project dat coatingindustrie innovatief, duurzaam en groen moet maken

Onder coördinatie van het Helmholtz Center Hereon hebben 12 partners in 7 landen op 1 mei VIPCOAT opgestart. Doel: corrosiebeschermingstechnologieën sneller en duurzamer maken.

De Europese Unie financiert dit project vijf jaar binnen het kader van het programma Nanotechnologies, Advanced Materials, Biotechnology, and Advanced Manufacturing and Processing (NMBP).

VOM-leden VUB-onderzoeksgroep SURF en Elsyca, een VUB-spin-off, zijn een belangrijke partner in dit project. Prof. Herman Terryn: “De VUB en Elsyca staan samen in voor het ontwikkelen van een innovatieve modelleringstool, die corrosiebescherming in 3D zal kunnen gaan voorspellen. Deze tool zal kunnen gebruikt worden bij het ontwikkelen van nieuwe corrosiebeschermingssystemen. Het project VIPCOAT sluit aan bij het materiaalonderzoeksprogramma van de VUB, waarin de levensduur van materialen onderzocht wordt via modelleren op allerlei schalen.” 

Open Access voor alle sectoren

Het EU H2020-project VIPCOAT - Virtual Open Innovation Platform for Active Protective Coatings Guided by Modelling and Optimization - wil hierin verandering brengen. VIPCOAT wordt een open innovatieplatform voor ingenieurs die materialen voor deklagen ontwikkelen. Het platform richt zich vooreerst op de vliegtuigindustrie. In de toekomst zal VIPCOAT evenwel deel gaan uitmaken van de European Materials Modelling Ontology waardoor er ook een transfer naar andere industrietakken mogelijk wordt. Het open innovatieplatform zal dan door verschillende actoren zoals research, politieke of publieke sectoren kunnen worden geraadpleegd. VIPCOAT wil zowel dienen als database (voor experimentele, industrierelevante en modelling data), als wetenschappelijke infrastructuur en als simulatietool. Artificiële Intelligentie en fysisch gebaseerde modelling zullen worden gecombineerd om het maken van industrierelevante corrosiebeschermende coatings te gaan optimaliseren. 

Meer informatie