April 24, 2023 - Monday - World Corrosion Awareness Day

April 24, 2023 - Monday - World Corrosion Awareness Day

24 april is de World Corrosion Awareness Day, opgericht door de World Corrosion Organization WCO om de aandacht te vestigen op de geschatte 2,5 biljoen dollar per jaar die corrosie wereldwijd kost.

Corrosie is de aantasting van materialen door hun interactie met hun omgeving. Kennis en wetenschap zijn absoluut noodzakelijk om preventieve maatregelen te treffen.

Dit jaar is België gastland van het wereldbefaamde EUROCORR-congres dat plaats vindt in Brussel van 27 tem 31 augustus 2023. Dit is een uitgelezen kans voor alle professionals in de coatingwereld om vooraanstaande corrosiedeskundigen te ontmoeten en onze Belgische corrosionisten voor te stellen. Meer dan 600 lezingen over prangende onderwerpen staan op het programma binnen het thema van "Driving corrosion prediction and protection towards a circular economy".

Meer informatie : https://www.eurocorr2023.org/

Organisatoren: GUARANT, VOM, VUB, MATERIA NOVA, UMONS