Help ons de

Help ons de "PFAS restriction consultation" te promoten

ECHA brengt de voorgestelde beperking van PFAS onder de aandacht. Dit is één van de grootste beperkingen in het kader van de EU-wetgeving inzake chemische stoffen, die gevolgen heeft voor ongeveer 10 000 stoffen en zeer veel industriesectoren.

De raadpleging loopt tot 25 september 2023. Ze biedt iedereen de mogelijkheid zijn mening te geven over de risico's en de sociaaleconomische aspecten van de voorgestelde beperking en over alternatieve stoffen. De wetenschappelijke comités van ECHA zullen de input gebruiken om de voorgestelde beperking te evalueren en er een advies over te vormen.

ECHA nodigt belangstellenden ook uit om deel te nemen aan onze online-informatiesessie op 5 april, om 11.00-13.00 uur Helsinki-tijd.

Deskundigen van het ECHA en de nationale autoriteiten zullen uitleg geven over het beperkingsproces, de inhoud van het voorstel en hoe men kan deelnemen aan de raadpleging. Zij zullen ook ingaan op vragen van de deelnemers.

News about the consultation

Info session