Tijdelijke werkloosheid energie: verlengd tot 31 maart 2023

Tijdelijke werkloosheid energie: verlengd tot 31 maart 2023

Op 5 november is deze regeling gepubliceerd in BS. Het gaat over de verlenging van het bijzonder stelsel van tijdelijke werkloosheid om economische redenen voor energie-intensieve bedrijven. Deze regeling geldt van 1 oktober tot 31 maart 2023.

Energie-intensieve bedrijven, voor arbeiders én bedienden

Deze vorm van tijdelijke werkloosheid kan zowel voor arbeiders als voor bedienden gelden. U moet voldoen aan één van deze voorwaarden:

  1. de aankoop van energieproducten (inclusief andere dan aardgas en elektriciteit) bedraagt = 3% van de toegevoegde waarde in het kalenderjaar 2021;
  2. de definitieve energierekening voor het trimester voorafgaand aan het trimester waarin u gebruik maakt van deze vorm van tijdelijke werkloosheid is verdubbeld ten opzichte van de definitieve energierekening voor hetzelfde trimester van het voorafgaande jaar.

De werkgever moet aan de hand van het formulier C106A-ENERGIE bewijzen dat hij voldoet aan de voorwaarden om tijdelijke werkloosheid economische redenen in te voeren. Verdere afhandeling gebeurt met RVA. Contacteer uw sociaal secretariaat voor meer info.