Update: Coronavirus: preventiemaatregelen en arbeid

Update: Coronavirus: preventiemaatregelen en arbeid

De extra coronamaatregelen die vrijdag 19/10 zijn afgekondigd zorgen voor extra bezorgdheid bij onze werkgevers. FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg vat goed samen hoe werkgever en werknemer de bedrijfsactiviteiten optimaal kunnen verderzetten.

Telewerken is de regel.

Echter, in de productiebedrijven is dit niet voor iedereen haalbaar. Welke preventiemaatregelen dienen de werkgever en werknemer in acht te nemen en welke arbeidsrechterlijke gevolgen deze hebben staan duidelijk beschreven in dit artikel op de website van FOD WASO