VOMinfo juni focust op kwaliteitsbewaking van coatings en inspectiemethodes

VOMinfo juni focust op kwaliteitsbewaking van coatings en inspectiemethodes

De oppervlaktebehandelende industrie staat voor grote uitdagingen. De klant stelt steeds meer eisen m.b.t. flexibiliteit, kwaliteit, steeds kortere levertermijnen, maar ook duurzaamheid van het geleverde eindproduct.

Daarnaast zijn ook de technologische ontwikkelingen en de steeds strenger wordende Europese milieuregelgeving uitdagingen bij uitstek. Om hieraan te kunnen voldoen is een permanent kwaliteitsbewaking nodig. Heel wat testmethodes zijn vastgelegd in normen of in kwaliteitslabels zoals qualisteelcoat, qualicoat, qualanod, ACQPA, GSB, ed.

VOMinfo juni 2019 geeft een overzicht van de meest gangbare testen en de daaraan gekoppelde inspecties. Ook de nieuwsbrief e-VOMinfo van juni heeft kwaliteitsbewaking van coatings en inspectiemethodes als thema.

Leden kunnen gratis een redactionele bijdrage insturen.

VOMinfo verschijnt in print en digitaal.

Praktische informatie: Afsluitdatum inleveren materiaal: 03/06/2019 Verschijningsdatum: 25/06/2019 Contact: Hilde De Wachter (h.dewachter@vom.be of info@vom.be), T. +32 (0)16 40 14 20.