Benelux praktijkrichtlijn POEDER & NATLAK OP VERZINKTE ONDERGRONDEN

€ 10.00 | NL/FR

Deze praktijkrichtlijn voor poeder en natlak op verzinkte ondergronden is de bijgewerkte versie van de praktijkrichtlijn poeder en natlak op zink, uitgegeven in 2013.

De voorliggende praktijkrichtlijn werd gerealiseerd dankzij een samenwerking van OnderhoudNL, Vereniging ION, VOM en Zinkinfo Benelux. Deze praktijkrichtlijn is tot stand gekomen na zorgvuldig overleg tussen deze branchegroepen en hun achterban.

Hierdoor wordt dit document branchebreed gedragen.

Het doel van deze praktijkrichtlijn is tweeledig:

  • Enerzijds willen we alle actoren in de bouw informeren over de mogelijkheden met betrekking tot poeder en natlak op verzinkte ondergronden. Deze praktijkrichtlijn geeft aan waarmee zij rekening moeten houden bij ontwerp, systeemkeuze en opdrachtverstrekking. De actoren in de bouw zijn al diegenen die betrokken zijn bij het ontwerp, de eigenlijke bouw, het onderhoud en de renovatie van staalconstructies (opdrachtgevers, architecten, studiebureaus, adviesbureaus, keuringsinstanties, projectontwikkelaars, eindgebruiker, …).
  • Anderzijds respecteren de oppervlaktebehandelaars die deze eisen hanteren de werkwijze en beoordeling zoals deze in dit document omschreven worden. Dit document schept duidelijkheid voor alle partijen in hun verwachtingen omtrent de geleverde kwaliteit.