Het belang van koolstof in staal

Begin december vond het European Congres on Heat Treatment ECHT 2020 plaats met als titel: Carburising, Carbonitriding and Carbon-based Surface Engineering - including : Opportunities for Industry 4.0. Dit artikel geeft een samenvatting van het belang van

Inleiding

Koolstof is één van de belangrijkste elementen in staal om de gewenste eigenschappen zowel in de kern als aan het oppervlak te bereiken. De optimale rand- en kerneigenschappen worden vooral bekomen door middel van de thermochemische warmtebehandelingen: carboneren en carbonitreren.

Voor de optimale oppervlakte-eigenschappen voor specifieke applicaties bestaan er heel wat koolstof gebaseerde oppervlaktebehandelingstechnieken zoals PVD, CVD en andere. Er zijn een zeer groot aantal specifieke en toepassingsgerichte processen en technieken met typische voordelen en nadelen. Sommige zijn nog in de fase van ontwikkeling of van optimalisatie aangedreven vanuit de nieuwe wetenschappelijke inzichten in vele gespecialiseerde instituten of industriële research afdelingen.

Het applicatieveld is zeer breed en de technieken worden in vrijwel alle industriële sectoren gebruikt. Een breed scala van temperaturen en procesparameters is beschikbaar om voor elke applicatie de beste eigenschappen te bekomen.

Omwille van de voortdurende evolutie in de gestelde eisen en de nieuwe toepassingen bestaat er een absolute nood aan continue verbetering van de bestaande processen en de ontwikkeling van nieuwe processen, technieken en equipment. Drijvende krachten hierachter zijn: kwaliteit, functionele prestatie van de behandelde onderdelen, totale kosten efficiëntie, competitie en milieu impact.

De mogelijkheden geboden door het gebruik moderne meet- en regelsystemen, PC’s, numerieke methoden, specifieke software, elektronische componenten en sensoren zijn belangrijk voor de huidige stand van de techniek en om in de snelle industriële evolutie die op punt te blijven houden.

Dit artikel geeft een goed overzicht van volgende thema's:

  1. Carboneren en carbo-nitreren in de industrie: trends en drivers
  2. Low Pressure Carburizing
  3. Numerieke simulatie
  4. Microstructuren en interne karakterisatie
  5. Industry 4.0
  6. C-based Coatings
  7. Diffusieharden van RVS

Dit artikel is echte aanrader om op de hoogte te blijven van de trends van koolstof in staalsoorten.