Laat uw stem horen in de

Laat uw stem horen in de "PFAS restriction consultation"!

ECHA brengt de voorgestelde beperking van PFAS onder de aandacht. Dit is één van de grootste beperkingen in het kader van de EU-wetgeving inzake chemische stoffen, die gevolgen heeft voor ongeveer 10 000 stoffen en zeer veel industriesectoren.

De raadpleging loopt tot 25 september 2023. Ze biedt iedereen de mogelijkheid zijn mening te geven over de risico's en de sociaaleconomische aspecten van de voorgestelde beperking en over alternatieve stoffen. De wetenschappelijke comités van ECHA zullen de input gebruiken om de voorgestelde beperking te evalueren en er een advies over te vormen.

Belangrijk: Als PFAS-toepassingen niet als (tijdelijke) uitzondering in het ontwerpdossier worden opgenomen, bestaat het risico dat ze na de inwerkingtreding van de beperking en een overgangsperiode van 18 maanden volledig worden verboden. Een onderzoek naar de individuele impact is daarom belangrijk en moet worden ingediend als onderdeel van de openbare raadpleging.

VOM raadt aan, net omwille van het wijdverspreide gebruik van PFAS, om deel te nemen aan deze consultatie. Het is de enige manier om feedback te geven alvorens nieuwe regelgeving wordt geschreven.

Hier kan je alle commentaren geven op de studie. 

News about the consultation