PredDuralogo.jpg

Compri Coating Groep lanceert: PRE®DURA

Op wereldvlak staat tegenwoordig de gehele samenleving in het algemeen, en de industrie in het bijzonder, in het teken van duurzaamheid, ecologische footprint, CO2-uitstoot, recyclage, enz.

Zo ook in onze sector, de oppervlaktebehandeling van aluminium, worden we steeds vaker geconfronteerd met gerecycleerd aluminium, hoge energieprijzen, afvalstromenbeheer en een toenemende vraag naar “duurzame” producten en processen.

In reactie daarop heeft de Compri Coating Groep in samenwerking met AD-Chemicals
een innoverend systeem ontwikkeld om zowel primair als gerecycleerd aluminium van een chemische voorbehandeling te voorzien vóór het poedercoaten.

Dit systeem bestaat erin om een volwaardige corrosiewerende conversie laag aan te brengen zonder een voorafgaande beitsing en dus met een minimum aan energie- en spoelwaterverbruik.

Concreet betekent dit dat er geen extra energie meer nodig is om ontvetting en/of beitsbaden te verwarmen, spoelwaterverbruik tot een minimum wordt herleid, en er geen slib of afvalwater meer moet worden behandeld of geloosd.

Daarnaast waarborgt dit systeem gelijkwaardige of zelfs nog betere kwalitatieve eigenschappen dan de “klassieke” voorbehandelingssystemen die momenteel in de sector worden toegepast. We hebben het dan over het voldoen aan de azijnzure zoutsproeitest (AASS) van meer dan 3000 uren!

Per 1 Januari 2024 biedt de Compri groep aan zijn klanten dus 2 systemen aan:

  • Standaardprocedure volgens Qualicoat (specificaties incl. Seaside class)
  • PRE DURA chemische voorbehandeling voor een super duurzaam productieproces!

Voor meer info of bij interesse kunt u contact nemen met:

Compri Coating Service:
+32(0)14 48 04 78
coating@compri.eu

CoatR:
+31(0)85 007 05 09
info@coatr.eu