ADlogoklein.jpg

De toekomst van chemische voorbehandeling: visie van AD Chemicals

Oppervlaktebehandelaars maar ook chemieproducenten staan vandaag voor grote uitdagingen. Denk alleen maar eens aan de huidige energiecrisis en de stappen die de industrie moet gaan zetten om het doel van de Europese Green Deal te behalen.

AD Chemicals heeft daarom de visie dat er echt anders gedacht moet gaan worden in de keten. Als iedereen in de keten hierin haar bijdrage levert zal er ook in de toekomst een gezonde en toekomstbestendige oppervlaktebehandelingsindustrie zijn.

Zaken waar AD aan werkt om dit mogelijk te maken met haar klanten zijn o.a. besparen op kosten voor chemie, energie, afval en onderhoud. Maar daarnaast kijkt het ook graag naar hoe zaken efficiënter, slimmer of beter kunnen. Door inzet van nieuwe technieken of doorontwikkeling van bestaande. En tot slot is een belangrijke pijler het verminderen van impact op het milieu alsook het verbeteren van werkomstandigheden voor arbeiders. Alles met behoud of verbetering van de bestaande kwaliteit. “Het overtreffen van de markstandaard” noemen wij dat binnen AD Chemicals. In dit artikel leest u wat dit zoal inhoudt.

Verlagen chemieverbruik, energie, afvalonderhoud, milieu impact en slimmer werken

In tegenstelling tot enkel te focussen op meer chemieverkoop wil AD juist met klanten kijken hoe chemie slimmer en efficiënter ingezet kan worden. Doelgericht en effectief chemisch voorbehandelen. Zo werkt men continue aan ontwikkelingen om de levensduur van chemische baden te verlengen, te recyclen of chemie consumptie te verlagen.

Het is belangrijk om de kostenvoet in de gaten te houden om competitief te blijven, zo ook op energievlak. Wij dragen hier aan bij richting onze klanten door chemische processen te introduceren die op veel lagere
temperatuur kunnen functioneren. In veel voorkomende gevallen kan de temperatuur gehalveerd worden of kan er op kamertemperatuur gewerkt worden door inzet van nieuwe chemische processen.

Afval is duur en zal naar verwachting steeds duurder gaan worden. Door inzet van nieuwe technieken kunnen afvalstromen sterk gereduceerd worden. Zo kan met nieuwe technieken fosfaat vrij gewerkt worden of significant bespaart worden op afvalwater.

Binnen ieder productiebedrijf is onderhoud een hoge kostenpost. Als het chemische proces vriendelijker is voor de installatie is er minder onderhoud nodig. Dit is dan ook een uitgangspunt in alle nieuwe ontwikkelingen binnen AD. Immers minder onderhoud, is minder productiestilstand is meer rendement.

Veel bedrijven zijn niet bewust dat er vaak door minimale investeringen veel effectiever gewerkt kan worden, waardoor output in een voorbehandelingslijn verhoogd kan worden. Daar AD kennis vergaart van over de gehele wereld kan zij hier klanten adviseren over de laatste ontwikkelingen.

AD is sinds vele jaren koploper in de markt in het vervangen van schadelijke chemicaliën. Zo introduceren we op dit moment een reinigingsproduct waarmee oplosmiddelen vervangen kunnen worden alsook een beter reinigingsresultaat, corrosiebescherming en lakhechting gerealiseerd kunnen worden. Dit is en zal altijd één van de speerpunten in ons ontwikkelbeleid zijn.

Overtreffen van de marktstandaard

AD legt de lat graag hoog. Dat doe je niet alleen, dat doe je samen met andere bedrijven in de branche die datzelfde doel nastreven. Zo zet je iedere doorontwikkeling een stap verder. Innovatie is alleen mogelijk door hechte samenwerking binnen de bedrijfsketen.

Auteur: Roland van Meer (AD Chemicals)