Veiligheidscultuur bij Iris Industry Solutions

In de loop van 2019 heeft Iris Industry Solutions een H&S roadmap voltooid. De campagne “i safe – we safe” werd gelanceerd om de medewerkers te sensibiliseren voor een actief preventiebeleid (project Veiligheidsladder).

Hoe het begon

We verliezen rendement, we krijgen er geen tijd voor, het heeft geen zin, de klant betaalt er niet voor … allemaal argumenten die U allicht bekend in de oren klinkt. Dat iedere werkomgeving en elke activiteit een bepaald niveau van veiligheid vereist hoeven we niet in te kaderen. Dat op iedere werkplek de oogjes weleens worden toegeknepen evenmin. Wilde verhalen die bij pot en pint over de toog rollen, klinken als stoere prietpraat in ieders oren.

Echter wanneer de tijd, de hoeveelheid toegeknepen oogjes en het aantal stoere verhalen de overhand dreigen te nemen is het terecht tijd om ons zorgen beginnen te maken.

IRIS Industry solutions, sinds 1946 een familiebedrijf dat actief is in de industriële conservering, maakte zichzelf deze bedenking in 2019. Nu ruim 2 jaar later kunnen ze bouwen op een nieuwe veiligheidscultuur binnen het bedrijf die perfect aansluit bij de normen en waarden van de groep IRIS. Hoe hebben ze dit bereikt en wat zijn vandaag de gevolgen? Projectmanager Kris Van Den Wyngaert, nemen u graag mee in hun verhaal.

Analyse

We komen terecht bij een afdeling van IRIS Industry Solutions die gespecialiseerd is in werkzaamheden op grote hoogte. Stuk voor stuk een bende stoere knapen die de risico’s en het gevaar niet schuwen. Als je in een persoonlijk gesprek anno 2018 de vraag stelde wat het moeilijk maakt om hun werk uit te oefenen, kreeg je al snel te horen dat ze liever zonder valbeveiliging en ballast de hoogte in gaan. Argumenten als “Ik heb de eerste 15 jaar van mijn carrière zonder harnas en enkel met blik en kwast tot op 100 meter hoogte gewerkt en ben er toch ook nooit uitgevallen!” waren dagelijkse kost, aldus Kris Van den Wyngaert. Allicht herkenbare argumenten voor velen onder ons in de sector. We kwamen al snel tot de conclusie dat we nog een heleboel bijkomende regeltjes en straffen konden bedenken om zoals schoolmeesters met de liniaal aan de slag te gaan maar dat dit slechts dweilen met de kraan open als gevolg zou hebben.

Safety by leadership

In 2019 lanceerde IRIS Industry Solutions dan ook een pilot project inzake het verhogen van de veiligheidscultuur binnen het bedrijf met als doelstelling een certificatie voor hun stoere knapen. Als er iets is wat niet lukt, dan is het wel een cultuur opdringen aan je werknemers. KVW: “Tijdens een eerste algemene vergadering met de betrokken werknemers maakte ik dan ook mijn statement duidelijk. Ik geloof erin dat we samen en ik benadruk samen,  het aantal wilde verhalen kunnen beperken, we bewuster voor elkaar gaan zorgen, zonder dat we hierdoor het gevoel gaan krijgen dat we aan rendabiliteit inboeten. Wie vandaag niet in dit verhaal gelooft of althans niet mee op de trein springt, zal geen verdere toekomst binnen het bedrijf hebben. Met onze “I Safe-We Safe“ campagne gaven we veiligheid een eigen plaats en logo binnen het bedrijf.

veiligheidskledij is noodzakelijk

Safety by ownership

Het belang van dit statement werd ons pas later in dit verhaal duidelijk maar nu reeds kunnen we concluderen dat zonder een leidinggevende aan het stuur met een duidelijke missie het einddoel niet zal gehaald worden.

KVW: We besloten om bewust een dag het werk aan de kant te zetten en tijdens een workshop nieuwe regels en afspraken te maken. Onze MAST-leuze (Melden-Aanspreken-Stoppen-Toepassen) is hier een voorbeeld van maar ook citaten als: “Veiligheid kent geen bazen” zijn termen die we hebben meegenomen uit deze workshops. Voor het eerst gaf het team te kennen dat ze betrokken werden in het veiligheidsverhaal en hadden ze het oprechte gevoel dat ze ‘gehoord’ werden. De nieuwe afspraken zijn niet door ons als bedrijf opgelegd, ze zijn door de werknemers zelf naar voor gebracht. Noem het maar een soort compromis die gesloten is tussen werkgever en werknemer.

Safety by partnership

Hoe bewaak je nu de gemaakte afspraken? Hoe vermijd je nu van straks terug een oogje dicht te moeten knijpen? We keken naar een sanctiebeleid maar belangrijker nog, ook naar een beloningsbeleid. En wat ons opvalt is dat binnen dit systeem het gehele team de gevolgen draagt. Van leidinggevende tot werknemer.

Dus als er straks een “near miss”-incident ontstaat zal ook de leidinggevende betrokken worden. Was dit wel de juiste man op de juiste plaats? Zijn er correcte instructies gegeven? Heeft de werknemer doelbewust gehandeld? Kunnen we dit in de toekomst vermijden? Het zorgen om elkaar en het buddy gevoel krijgen hierdoor de nodige aandacht. Maar ook even goed als we een succes boeken trachten we met de gehele ploeg hiervan te genieten.

Safety by observation

Het bewust maken van het huidige gedrag en de gevolgen hiervan is tenslotte nog de grootste uitdaging die we binnen onze sector moeten aangaan.
KVW: Het regelmatig observeren van onze werknemers over hoe zij bepaalde handelingen uitvoeren leert ons vandaag heel veel. Zeer dikwijls moeten we dan ook vaststellen dat de vinger op de wonde in de eerste plaats bij onszelf gelegd moet worden. Als we als observator in gesprek gaan met de betrokken werknemer om alzo zijn denkwijze en gedrag te kunnen begrijpen leg je al heel snel de pijnpunten van je werknemers maar zeker ook van het bedrijf bloot.

De conclusie mag dan niet zijn om deze zaken in een negatief daglicht te brengen maar eerder met zijn allen naar gepaste oplossingen te zoeken.

Safety by innovation

Ook op vlak van innovatie staan ze bij IRIS Industry Solutions niet stil. Zo hebben ze actief gewerkt aan een eigen bedrijfsapplicatie op de smartphone om o.a. kick off, toolboxen en gevaarlijke risico’s te melden. Ook de voordelen van QR codes vinden we vandaag terug op allerlei machines, verfblikken, posters en documenten om snel digitaal toegang te bieden tot diverse RIE instructies (risico inventarisatie en evaluatie) en WVI’s (werkveiligheidinstructies).

Een verhaal dat absoluut nog niet aan de laatste pagina toe is!

exo-skelet

 

Voor meer informatie: Kris Van Den Wyngaert

Dit artikel is ook gepubliceerd in het vakblad VOMinfo 02/2021. Lees het artikel via deze link