energiezuinigondernemen.jpg

Energiezuinig ondernemen

De eerste infosessie van VOM On Tour handelde over energie. De deelnemers aan de eerste online infosessie op 22 oktober rond dit thema van energie, waren alvast enthousiast over de concrete tips waarmee ze zelf aan de slag kunnen.

Wat staat er op jouw energiefactuur?

Scholt Energy lichtte helder toe hoe de energiemarkt in elkaar steekt, welke actoren er spelen en wat er nu eigenlijk precies op je energiefactuur staat. Vooral dat laatste is erg interessant. Enerzijds betaal je voor de energie zelf, anderzijds voor transport, distributie, taksen, enz. Maar op welke zaken kan je besparen?

Wist je dat de energieprijs zelf een zuiver beurs-gedreven gegeven is en dat er verschillende manieren bestaan om die energie aan te kopen? Of je aankoopt tegen een vaste of een variabele prijs is een kwestie van welke ‘strategie’ je wil voeren. Daarom is het interessant om te opteren voor een doordachte, creatieve combinatie van beide mogelijkheden. Scholt biedt als energieleverancier deze optie en verleent hierover onafhankelijk advies, want Scholt is zelf geen producent.

Ook erg interessant is het om een energie-audit te laten uitvoeren. Zo verwerf je meer inzicht over het verbruik van verschillende processen in je bedrijf en uiteraard kan je met die kennis dan weer verder aan de slag en werken aan een vermindering van energieconsumptie. Er zijn bovendien mogelijkheden tot subsidiëring van deze audit. 

Light as a Service

ETAP onderscheidt zich al enkele jaren door licht als een dienst aan te bieden. Je sluit dan een contract af waarmee je helemaal ontzorgd bent aangaande je verlichting. ETAP ontwerpt een lichtplan op maat en maakt een financieringsvoorstel.

Door de juiste hardware te gebruiken en een slimme aansturing, verlaagt het energieverbruik voor verlichting typisch met een factor 2 à 3. De installatie blijft eigendom van ETAP. Je hoeft dus geen zware investering te doen. In de huurprijs zit bovendien het onderhoud, eventuele herstellingen en vervangingen inbegrepen. Met dit LaaS model sluit ETAP aan bij de circulaire economie. Na afloop van het contract kan de installatie na refurbishment een nieuwe bestemming krijgen, of wordt ze gerecycleerd.

Plug & Play energiebesparing

Iedereen weet wel dat er kosten bespaard kunnen worden door het energieverbruik eens grondig onder de loep te nemen. Helaas ontbreekt het vaak aan tijd, is het inzicht of het budget er niet voor. Sensorfact maakt energiemonitoring eenvoudig door plug & play sensoren die draadloos communiceren en alle info inzichtelijk maken op een centraal platform. Het aanbrengen van de sensoren is werkelijk kinderspel en ze kunnen data verzamelen op afzonderlijk machineniveau.

Als dat inzicht er eenmaal is, dan kan er een data-gedreven advies gegeven worden. Zo kan je bijvoorbeeld directe of indirecte verliesstromen verminderen. Denk o.a. maar aan persluchtlekken.