1THEMA-AgoriafotoBartSteukers2.jpg

Uitdagingen van de technologiesector in ons land

Veerle Fincken sprak met Bart Steukers, toekomstig CEO Agoria die op 1 april 2021 de fakkel overneemt van huidig CEO Marc Lambotte. VOM is nieuwsgierig naar de aanbevelingen van technologiefederatie Agoria in 2020-2021, tijdens en na de coronaperiode.

De oppervlaktebehandelende industrie is sterk gealigneerd met de technologiesector. Er is immers geen enkel metalen of kunststoffen voorwerp dat zonder behandeling op de markt wordt gelanceerd. We zijn dan ook nieuwsgierig naar de aanbevelingen van technologiefederatie Agoria in 2020-2021, tijdens en na de coronaperiode. In deze covid-crisis komt het erop aan ervoor te zorgen dat de impact op het bedrijfsleven en op de tewerkstelling zo beperkt mogelijk blijft. 

Ter introductie

Technologiefederatie Agoria telt meer dan 2000 lid bedrijven en is er voor iedereen die door technologie geïnspireerd is. Zo’n 70 procent van de leden van Agoria zijn kmo’s. De technologiesector is in ons land de sector met de hoogste toegevoegde waarde (39 miljard euro in 2019) en hoogste reële economische groei (11,5 % sinds 2015). In 2019 bedroeg de omzet van de sector 132 miljard euro, de investeringen meer dan 4 miljard euro. Meer dan 310.000 mensen werken in de technologiesector. Onze VOM-leden vertegenwoordigen ongeveer 20.000 medewerkers. Samen met haar leden pakt Agoria zowel maatschappelijke als politieke vraagstukken op.

Bart Steukers heeft als ambitie om met Agoria volop in te zetten op productiviteitsgroei bij onze Belgische ondernemers. Hij wil graag vier van zijn speerpunten delen met ons: digitalisering, duurzaamheid, Europa en talentontwikkeling.

1. Digital is a mindset

Op het vlak van digitale innovatie en transformatie wel nog werk aan de winkel is. Het is belangrijk dat bedrijven in de maakindustrie in contact zijn met bedrijven uit de digitale industrie om de digitale versnelling een duwtje in de rug te geven. Digitalisering is de motor voor productiviteitsgroei. Bij een economisch herstel moet je als bedrijf vooraan staan. Red de bedrijven waar het goed gaat en geef dode paarden geen water.

2. Duurzaamheid en circulariteit

Natuurlijk gaat de aandacht van Agoria ook uit naar duurzaamheid en wil men daar de komende jaren nog meer op inzetten. Ook gemeenschappelijke lid-bedrijven zoals Etap en Reynaers zetten grote stappen naar een CO2 neutrale wereld. Agoria en VOM kijken met veel vertrouwen naar initiatieven zoals Light as a Service respectievelijk Circulair Bouwen.

3. Aandacht voor Europa

Europa is leidend voor nationaal en regionaal beleid. Kijken we naar REACH-regelgeving die ondanks de strenge en soms te vergaande maatregelen de zoektocht naar innovatie en naar veilig omgaan met chemische stoffen in een stroomversnelling zet. Alleen moeten we waakzaam zijn dat we ondernemen in de EU aantrekkelijk houden en niet afstraffen.

Hoe scoren onze ondernemingen op het Europese toneel? De wereldwijde export van technologische producten zakte in met 15 procent tijdens de eerste zes maanden van 2020. Met name naar het Midden-Oosten (-25 procent), Zuid-Amerika (-23 procent) en de rest van Europa (-17 procent) daalde de uitvoer. Ondanks die terugval, blijft het marktaandeel van de Belgische technologische industrie binnen de Europese Unie wel in stijgende lijn.

4. Talent trekt talent aan

Dit betekent concreet dat er dringende nood is aan profielen met digitale competenties, dat de vraag naar gekwalificeerde profielen stijgt en de vraag naar ongeschoolde profielen daalt. Ook de werkgelegenheidsgraad van 20 tot 64 jarigen moeten klimmen naar het Europese niveau. Kennis verankeren blijft troef. Agoria en VOM hebben als missie om ervoor te zorgen dat er voldoende talent is. 

We mogen concluderen dat deze aandachtspunten ook actief aanwezig zijn in het beleid van VOM vzw en dat geeft vertrouwen dat we goed bezig zijn. Wij onderschrijven dan ook volmondig: mensen zijn de opportuniteit van morgen! En hier moeten we iedere dag hard aan werken.

Wij danken Bart Steukers voor het delen van zijn visie met de oppervlaktebehandelende industrie. Wij kijken uit naar opportuniteiten om nog meer samen te werken ten voordele van de technologische industrie.

Het uitgebreide artikel met alle grafieken en tabellen kan u lezen via deze link:

https://www.vom.be/Repository/Docs_digitalebibliotheek/Uitdagingen_van_technologie_sector_in_ons_land_AGORIA_vominfo06-2020.pdf