IDTECHEX_Quantitativebenchmarkingofvarioustypesofdieattachmaterials.png

Markt van hechtingsmaterialen in elektrische voertuigen zal drastisch groeien

De opkomst van elektrische voertuigen creëert veel kansen voor nieuwe materialen. Een dergelijke materiaalklasse zijn de bevestigingsmateriaal die worden gebruikt in vermogenselektronica. IDTechEx onderzocht hoe de markt zal groeien.

De trend naar hogere vermogensdichtheden en dus hogere bedrijfstemperaturen zorgt voor evolutie in de markt voor nieuwe niet-soldeeroplossingen, ondanks de aanzienlijk hogere kosten van de alternatieven. Het IDTechEx-rapport, "Die Attach Materials for Power Electronics in Electric Vehicles 2020-2030", constateert dat metaalsintering inclusief alle Ag- en Cu-types tegen 2026 een markt van $ 30 miljoen zal worden in elektrische voertuigelektronica. Dit artikel (in het Engels) geeft een overzicht van deze groeiende markttrend.

ArticleDieAttachMaterialsinElectricVehicles-IDTechExExploresHowTheMarketWillGrow200211.pdf