KLUTHE_PT_PRE_Iron_0709_CMYK_web.jpg

Vernieuwde ijzerfosfateringsproducten, stikstof en molybdaatvrij, VLAREM proof

Optimaal reinigen en ontvetten, afgewerkt met een corrosiewerende en lakhechting verbeterende ijzerfosfaatlaag. Dat is wat de productgroep Decorrdal van Kluthe Benelux doet.

Kluthe Benelux is producent en leverancier van chemische producten en procedés voor oppervlaktebehandelingen.

De nieuwste productontwikkelingen voldoen aan de laatste richtlijnen ten aanzien van milieu en afvalwater volgens VLAREM-wetgeving in België.

Economisch in gebruik

De Decorrdal ijzerfosfateerprocessen zijn zowel voor dompel-, sproei-, als hogedrukapplicatie beschikbaar, waarbij de meest voorkomende vervuilingen, bewerkings- en conserveringsolieën snel en effectief worden verwijderd. Decorrdal vormt op staal een corrosiewerende ijzerfosfaatlaag, die een basis vormt voor de meest voorkomende natlak- en poedercoatsystemen. Met het gebruik van Decorrdal wordt een economisch verantwoord en betrouwbaar proces verzekerd, dat voor continuiïteit in de productie zorgt.

Lange badstandtijd

De samenstelling van de Decorrdal 40-serie garandeert in de praktijk een lange tot zeer lange badstandtijd. De toegepaste tensiden laten automatische olieverwijdering toe, waardoor de kosten voor het badonderhoud worden geminimaliseerd. Deze tensiden zijn volledig biologisch afbreekbaar en al werkzaam vanaf kamertemperatuur.

 

Goed afspoelbaar

Na enkele minuten inwerktijd dient de overtollige badvloeistof door middel van spoelen met water te worden verwijderd alvorens de onderdelen worden gedroogd en gelakt. De Decorrdal 40 serie biedt een uitstekende afspoelbaarheid. Voor maximale kwaliteit worden de onderdelen tenslotte nog een keer met gedemineraliseerd water nagespoeld waardoor geen zouten uit het leidingwater meer op het oppervlak aanwezig zijn.

Betrouwbare corrosiewering

Met de Decorrdal 40-serie voorbehandelde metaaloppervlakken zijn uitstekend tegen corrosie beschermd. Afhankelijk van het toegepaste laksysteem wordt 240 tot 480 uur zoutsproeitest volgens NEN ISO 9227 behaald.

Respect voor het milieu

De Decorrdal 40 serie is vrij van zware metalen en is volledig biologisch afbreekbaar. Vanwege de steeds strengere eisen op het gebied van milieu en afvalwater, heeft Kluthe stikstofarme en stikstof- en molybdaatvrije metaalvoorbehandelingsproducten en processen ontwikkeld:

  • Decorrdal 42/80: stikstofarm
  • Decorrdal 42/95: stikstofvrij
  • Decorrdal 40/82: molybdaatvrij

Het spoelwater kan in het algemeen na analyse naar het riool of oppervlaktewater worden geloosd. De afgewerkte badvloeistof wordt allereerst geneutraliseerd en de olieverontreiniging moet worden verwijderd. Hierna wordt bepaald of de geneutraliseerde en olievrije vloeistof naar het riool of oppervlaktewater mag worden geloosd.

De analyseresultaten dienen te worden getoetst bij rioollozing aan VLAREM II artikel 4.2.2.3.1 en artikel 4.2.3.1. Bij lozing op het oppervlaktewater dient te worden getoetst aan VLAREM II artikel 4.2.2.3.2, artikel 4.2.2.1.1 en artikel 4.2.3.1.

Kluthe Benelux BV - B.A.W. Groeneveld

(Dit artikel verscheen in VOMinfo oktober 2019)