NEW_STANDARD_16985_2019.png

Spuitcabines voor organisch coatingmateriaal -Veiligheidseisen NBN EN 16985: 2019

Deze Europese norm behandelt alle belangrijke gevaren, gevaarlijke situaties en gevaarlijke gebeurtenissen die relevant zijn voor spuitcabines voor het aanbrengen van organische natlakken en poederlakken.

In bijlage A staan de belangrijke gevaren opgesomd. Interfaces tussen spuitcabines en andere machines die worden gebruikt voor het aanbrengen van coatings worden gegeven in figuur 1.

De specifieke significante risico's die samenhangen met het gebruik van deze machine met voedingsmiddelen en farmaceutische producten worden niet behandeld in deze norm, maar in EN 1539: 2015.

Deze Europese norm is eveneens niet van toepassing op:

  • ruimten voor het aanbrengen van organisch bekledingsmateriaal dat uitsluitend uit een afzuigwand bestaat;
  • platforms die zijn bevestigd aan spuitcabines (bijvoorbeeld voor touch-ups);
  • flockcabines (zie EN 50223:2015)
  • spuitcabines met luchtstroom van verticale inlaat naar horizontale afzuiging of van horizontale inlaat naar verticale afzuiging.

Deze Europese norm is niet van toepassing op machines die voor de publicatiedatum zijn vervaardigd als Europese norm.

Taal van de norm: FR / EN Prix € 135

Bekijk dit artikel in de februari-editie van VOMinfo of lees de pdf via deze link.