Praktijkrichtlijn thermisch gespoten lagen (metallisatie) op staal + organische deklaag

Gratis | NL & FR

Deze praktijkrichtlijn is tot stand gekomen met medewerking van de Belgische vereniging voor oppervlaktetechnieken van materialen VOM vzw, de Nederlandse vereniging voor oppervlaktetechnieken VOM, de Belgische federatie van Metalliseurs FMB en afgevaardigden vanuit de industrie. Met deze praktijkrichtlijn reikt EVIO ondernemers in België en Nederland een nuttig document aan waarin de verschillende aspecten worden belicht die bijdragen aan een duurzaam systeem "metallisatie + organische deklaag" dat voldoet aan de eigenschappen die de klant/opdrachtgever vraagt.