Platform Aluminium

Het platform aluminium richt zich naar kwalitatief lakwerk van aluminium.

Ontstaan

Signalen vanuit de markt en de noodzaak van een netwerk rond aluminiumlakkers, zijn aanleiding om een werkgroep rond het substraat aluminium op te richten. We stellen immers vast dat bepaalde (milieu)technische vragen regelmatig terug komen of een uitdaging zijn voor een grote groep van bedrijven. Hierbij denken we, zonder volledigheid na te streven, vooral aan de zoektocht naar Cr6+-vrije conversielagen, de trends in het poedercoaten, kleurafwijkingen, het verbeteren van de energiebalans in moffel- en droogovens. Om deze reden hebben tal van alu-coatingbedrijven zich gegroepeerd in een technische werkgroep. 

Doelgroep

In eerste instantie richten we ons zowel naar loonlakkers als geïntegreerde bedrijven die natlak of poeder aanbrengen op alu-eindproducten. Uitbreiding met andere oppervlaktetechnieken (zoals anodisatie, passivatie, ed) is mogelijk. 

Doelstelling

We streven ernaar een actief en doelgericht platform te zijn waar uitwisseling van ervaringen en overdracht van kennis centraal staat. Op deze manier versterken we de positie van onze bedrijven en dragen we bij aan de vernieuwing van de markt.

Realisaties

In juni 2013 heeft de werkgroep ALUMINIUM de brochure "kwaliteit is geen toeval: praktische gids voor kwalitatieve poedercoating op aluminium" uitgegeven. Deze gids bevat tips en aanbevelingen om gebruikers van gepoedercoat aluminium (opdrachtgever, architect, bouwheer, systeemleverancier, constructeur, ed.) te informeren over de verschillende aspecten in de lakkerij die bijdragen tot het kwaliteitsvol en duurzaam poedercoaten van aluminiumlegeringen. Deze gids is gratis verkrijgbaar via deze link

In 2014 heeft de werkgroep een inventarisatie gedaan van chroomvrije conversielagen op aluminium. Een handig tabel geeft een overzicht van de performanties van de besproken alternatieven. Dit om lakbedrijven voor te bereiden op het waarschijnlijk verbod van chroomtrioxide volgens REACH per 21/09/2017.

Op 23 maart 2017 hebben een 90-tal architecten, studieburelen en opdrachtgevers zich verzameld in het havenhuis te Antwerpen om duurzaam en kwalitatief lakwerk onder de loep te nemen.

In 2019 is gewerkt aan een handleiding omtrent de keuze van duurzaam lakwerk. Echter is omwille van de COVID-pandemie is de concrete uitwerking blijven liggen. In 2022 willen we dit topic, samen met verkoopsvoorwaarden op de agenda zetten.

Werking

Het platform wordt aangestuurd door een kerngroep, samengesteld als volgt:

  • Ludo Appels, Compri Coating Services
  • Christian Callens, Axalta
  • Marc Ceuleers, HAROL
  • Mark Donvil, Duthoo
  • Philip Hilven, Alural Group
  • Luc Jans, Profel - Protec
  • René Los, B&B Coatingtechnieken
  • Chris Pauwels, Eurocoating
  • René Smeulders, Chemetall
  • Hans Timmermans, ASK renovatie


De uitvoering en opvolging ligt in handen van het VOM-secretariaat.


Wenst u meer informatie over dit platform of wilt u graag uw ideeën kwijt, neem dan vrijblijvend contact met Veerle Fincken (Tel. +32 (0)16 40 14 20 of v.fincken@vom.be