Safety Culture Ladder vindt ingang in België

In de jongste VOMinfo werd de Safety Culture Ladder (SCL) voorgesteld. Het is een methodiek om de veiligheidscultuur in bedrijven en organisaties te verbeteren.

SCL komt overgewaaid uit Nederland, waar het al jarenlang toegepast wordt door o.a. Prorail en TenneT, respectievelijk spoorweg- en elektriciteitsnetbeheerders. Ook in Duitsland passen steeds meer bedrijven de SCL methodiek toe.

Enkele VOM-leden zagen ook de voordelen van SCL in. Lees daarvoor o.a. het artikel ‘Veiligheidscultuur in de industrie’ van IRIS Industry Solutions in de VOMinfo van april. Belangrijk om weten is dat ook grote aanbesteders zoal Elia op de kar springen. Grote contractors worden geacht een bepaald niveau op de Safety Culture Ladder met certificatie te kunnen voorleggen. Voor kleinere aannemers is men nog niet zo streng, maar de adaptatie van SCL – en zeker een certificatie – zijn een pluspunt bij de aanbesteding. 

VOM is alvast betrokken bij de initiatieven van NEN (Nederlands normalisatie instituut) om samen met Belgische partners een kader te scheppen voor SCL in België. Lees hier nog eens de info over de safety culture ladder