Vakblad VOM-info

Enig Belgisch vakblad van en voor de oppervlaktebehandelende industrie.

5 goede redenen om te kiezen voor VOM INFO:

1. VOM INFO is het enige Belgisch maandblad dat zich volledig toespitst op oppervlaktebehandeling.

2. Met een oplage van 2000 exemplaren bereikt u het juiste lezerspubliek:

 • Opdrachtgevers en toeleveranciers in oppervlaktebehandeling
 • Gebruikers van oppervlaktebehandeling
 • Onderzoeksinstellingen
 • Universiteiten
 • Leveranciers van producten, diensten en apparatuur

3. VOM INFO staat ter beschikking van alle bedrijven die hun producten, technieken of diensten willen bekend maken. VOM-leden hebben hier een streepje voor en kunnen gratis informatieve artikels plaatsen. 

4. VOM INFO verzamelt technologische ontwikkelingen en markttrends!
Elk jaar worden interessante themanummers  geselecteerd.

5. VOM INFO maakt deel uit van het pakket communicatiemiddelen waarover VOM beschikt: digitale nieuwsbrief, website (40.000 bezoekers per jaar), online-ledendatabank, workshops, beurs EUROFINISH, netwerkactiviteiten, enz.

Oplage
2000 ex.
Nederlandstalig/Franstalig : 1470 / 530 ex.

Verschijningsfrequentie
6 nummers per jaar
25/02, 25/04, 25/06, 06/09, 25/10, 10/12

Adverteren
Advertentietarieven 2019
Wij werken graag een voorstel op maat voor u uit.
GENIET TEM 31 JANUARI 2019 VAN EXTRA KORTING VAN 15% OP ALLE TARIEVEN.

Afsluiting voor redactionele bijdragen en advertenties
Eén maand voor verschijningsdatum

 

Lezersgroep VOM INFO

 • Opdrachtgevers
 • Gebruikers van oppervlaktebehandeling
 • Onderzoeksinstellingen
 • Universiteiten
 • Leveranciers van producten, diensten en apparatuur
 • Administraties

Redactie

Coördinatie & reservatie VOM INFO
Hilde de Wachter
Kapeldreef 60
BE-3001 Leuven
T +32 (0)491 37 73 77
h.dewachter@vom.be

Redactieraad VOM INFO
Bode René
Bertrand Bruno
De Bonte Marc
Fincken Veerle
Schelfaut Frank
Van den Abbeele Marie-Dominique