Vacatures bestuurder VOM

VOM vzw | 15 februari 2024

VOM vzw
Tijdens de Algemene vergadering van VOM vzw op 27 maart 2024 worden nieuwe bestuurders
gekozen. Momenteel zijn er 2 vacante mandaten

Profiel

We zoeken enthousiaste professionals (met kennis van NL en FR) die graag wil bijdragen aan continue groei en ontwikkeling van onze branche, en van onze 260 leden in het bijzonder. Je draagt duurzaamheid hoog in het vaandel. Je bent werkzaam bij een applicatiebedrijf, lid van VOM. Je bent geboeid door management, techniek, kwaliteit of milieu- en veiligheid in de oppervlaktebehandeling.

Werking & cultuur
Het bestuursorgaan is een collegiaal orgaan. Beslissingen worden genomen als college. Tijdens de vergadering is iedereen het ermee eens om op een open en constructieve wijze samen te werken en in consent verder te gaan. VOM vindt het belangrijk dat iedereen zich goed voelt binnen de organisatie en een actieve rol kan opnemen. Vandaar hechten we veel belang aan een aangename open cultuur in functie van het algemeen belang van onze branche en niet het persoonlijk belang van een individu.

Inbreng
Er wordt kennisinhoudelijke inbreng verwacht doch niet verplicht. Samen met 11 collega-bestuursleden stuur je mee om de jaarlijkse objectieven te behalen. Een bestuurslid werkt actief mee aan tactische en/of strategische vraagstukken om VOM helpen verder te groeien en om vakkennis breder te verspreiden. Je kijkt mee naar brancheontwikkelingen en deelt inzichten met het bestuursorgaan. Bestuurders nemen ook een engagement in werkgroepen of communities i.f.v. hun interesse en expertise.

Tijdsbesteding

Het bestuursorgaan vergadert minstens 4 keer per jaar fysiek, meestal in Leuven. Tussentijds worden online vergaderingen georganiseerd. Een goede voorbereiding van deze vergaderingen is wenselijk. Om het reilen en zeilen van de operationele taken van VOM beter te volgen en om de acties die genomen zijn helder te maken, wordt er een “Brief van de voorzitter en manager” voorafgaand aan elke vergadering bezorgd aan de bestuurders. Er wordt ook verwacht regelmatig aanwezig te zijn op een of ander VOM event.

Contact

Interesse

Ben jij enthousiast en klaar om een waardevolle bijdrage te leveren? Of heb je nog vragen? Neem dan contact op met Veerle Fincken, manager, via v.fincken@vom.be. Kandidaturen dienen uiterlijk 12 maart  ontvangen te zijn.

 Sollicitatieformulier - Formulaire de candidature

 

Neem rechtstreeks contact op