Nieuwe Nederlandse norm NEN 5254 voor duplex-systemen is gepubliceerd

Nieuwe Nederlandse norm NEN 5254 voor duplex-systemen is gepubliceerd

NEN 5254 ‘Het industrieel aanbrengen van organische deklagen op thermisch verzinkte of gesherardiseerde producten (duplex-systeem)’ is herzien en onlangs gepubliceerd. Deze norm vervangt de vorige versie uit 2003.

NEN 5254:2022 beschrijft de afspraken tussen opdrachtgever, verzinkerij, deklaaggereedmaker en applicateur van de organische deklaag. Alhoewel het Nederlandse norm is, zien we deze vaak ook verschijnen in lastenboeken en opdrachten op de Belgische markt.

 De volgende wijzigingen zijn bij de herziening doorgevoerd:

  • NEN-EN 15773:2018 neemt de functie van NEN 5254:2003 over voor poederlaksystemen.
  • NEN 5254:2022 wordt nog gebruikt voor natlak duplex-systemen als aanvulling op NEN-EN-ISO 12944. Daarom is NEN 5254 gewijzigd in een norm voor natlakverfsystemen.
  • Het deklaaggereedmaken, een handeling die plaatsvindt tussen het verzinken en het lakken, is door veranderingen in de markt (wensen van klanten, verdeling van taken tussen ketenpartners, beschikbare technieken) steeds vaker een punt van discussie. Daarom is voor deklaaggereedmaken een apart hoofdstuk opgenomen in de norm en is er een informatieve bijlage over deklaaggereedmaken toegevoegd.
  • Verwijzingen naar andere normen zijn geüpdatet.

P.S.: De Benelux praktijkrichtlijn “Poeder & natlak op verzinkte ondergronden”, gepubliceerd in sept 2021 door Onderhoud.nl, Vereniging ION, VOM en Zinkinfo houdt reeds rekening met de nieuwe inhoud van de NEN 5254:2022.

U kan de NEN 5254:2022 aankopen via deze link