De brieven voor een prijsverhoging zijn net de deur uit, en de volgende ligt al op de loer

De brieven voor een prijsverhoging zijn net de deur uit, en de volgende ligt al op de loer

Onze bedrijven worden gegrepen door stijgende materiaal-, energie- en transportkosten. Metalen zoals aluminium, zink en ijzer stijgen enorm maar ook oliederivaten, plastics en coatings zijn ongewoon fors gestegen.

Wat oorspronkelijk ingeschat werd als een “tijdelijk” COVID- fenomeen, zou nu wel eens kunnen leiden tot een economische recessie. Er is namelijk een risico dat we de economische impact van de oorlog in Oekraïne flink onderschatten. We zitten in een energie- en grondstoffencrisis die versterkt wordt door problemen in de logistieke ketens. En dan is er nog chaos op de staal- en alumarkt bij het produceren van halffabrikaten. De ontkoppeling met Rusland voor gas en olie zal gevolgen hebben voor zowel de directe als indirecte toeleveringsketen waaronder de meeste coatingbedrijven vallen. 

Maar hoe bied je als ondernemer hoofd aan deze situatie? VOM krijgt steeds vaker de vraag hoe sectorgenoten omgaan met deze prijsstijgingen? Wat doet de concurrent? Alhoewel we daar geen sluitend antwoord op kunnen geven, zien we dat ondernemers hun prijzen laten stijgen zonder zichzelf uit de markt te prijzen. Dat er op marge zal ingeboet worden, staat ook vast. Onze tips:

TIP 1: Kijk na wat contractueel mogelijk is. Kan de prijs bijgesteld worden tegen het moment van levering?

Of hogere grondstof- en energieprijzen doorgerekend worden, hangt ook af van het type contract. In langetermijncontracten staan vaak clausules waarbij de prijs van een eindproduct naar beneden of boven wordt bijgesteld tegen het moment van levering. Neem een brug die tegen april 2022 moet worden geleverd. De leverancier zal nooit het risico volledig op zich willen nemen van eventuele prijsstijgingen van staal. Aan de andere kant van het spectrum heb je contracten waar tarieven heel flexibel zijn, en op dag- of weekbasis aangepast worden. Tussenin liggen de kortetermijncontracten van enkele maanden, waar de prijzen wel echt vastliggen. Een voorbeeld van die laatste groep zijn projectontwikkelaars in de bouw. Aannemers willen graag een prijsvastheid voor hun bouwproject. De oplevertermijn na bestelling worden steeds langer omwille van diverse tekorten maar de geldigheid van offerte wordt steeds korter, van 1 maand tot zelfs enkele weken.

TIP 2. Neem bepalingen op in uw algemene voorwaarden om prijzen te herzien in de loop van het contract.

Vrijwaar je tegen schadeclaims van klanten door een bepaling opnemen in uw algemene voorwaarden. Bestudeer de mogelijkheid om reeds afgesproken prijzen te verhogen. Let op: een jaarlijkse indexatie op basis van de stijging van grondstofprijzen en energie, moet steeds beperkt zijn tot de parameters van de prijs die effectief op de aankoop van die grondstoffen betrekking heeft. Dat is dus heel moeilijk in een vaste clausule te gieten. Wat je wel kan doen, is een clausule opnemen in een offerte die jou toelaat om de prijs aan te passen als de prijs van de grondstoffen ineens sterk zou stijgen. Maar ook dan moet je die prijsstijging afhankelijk stellen van concrete parameters. We verwijzen naar volgende link op UNIZO-website met een voorbeeld van een prijsherzieningsclausule.

TIP 3. Kies voor duurzame technische oplossingen die effect hebben op korte en lange termijn.

Onze VOM-leden en voornamelijk leveranciers zijn naarstig bezig met het aanbieden van energievriendelijke en kostenbesparende materialen en installaties. Echter dit vraagt een andere mindset en andere manier van werken. Aanvang oktober organiseren VOM en Vereniging ION een Benelux netwerkevent over deze thematiek.