Eindelijk neemt Europa een beslissing rond autorisatie van chroomtrioxide

Eindelijk neemt Europa een beslissing rond autorisatie van chroomtrioxide

Het CTACsub consortium heeft in mei 2015 een applicatie voor autorisatie aangevraagd voor 6 verschillende toepassingen van CrO3. Na 5 jaar heeft Europa een Besluit genomen op 18 december 2020.

21 september 2024

CTAC Sub (CTAC Submission Consortium) bevestigt dat na een procedure van meer dan vijf jaar, de Europese Commissie eindelijk toestemming heeft gegeven voor vijf van de zes aangevraagde essentiële toepassingen van chroomtrioxide (EC 215-607-8; CAS 1333-82-0).

  • Toepassing 1. formulering van mengsels: 21 september 2024
  • Toepassing 2. functionele verchromen/hardchroom: 21 september 2024
  • Toepassing 4. oppervlaktebehandeling in luchtvaart- en ruimtevaarttoepassingen, niet gerelateerd aan functionele verchromen of functioneel verchromen met decoratief karakter: 21 september 2024
  • Toepassing 5. oppervlaktebehandeling (uitgezonderd passivering van vertind staal (elektrolytisch vertinnen - ETP)): 21 september 2024
  • Toepassing 6. passivering van vertind staal (ETP): 21 september 2024
  • Er is geen beslissing genomen voor toepassing 3. functionele verchromen met decoratief karakter. Hiervoor heeft CTAC Sub, op verzoek van de Europese Commissie, op 24 september 2020 een vervangingsplan ingediend bij ECHA. 

De autorisatiebesluiten bevatten een aantal voorwaarden die een uitdaging zullen zijn om aan te voldoen,
ook wat betreft de timing ervan. De vergunninghouders zullen nieuwe blootstellingscenario's moeten opstellen en deze ter beschikking stellen aan de gebruikers DU via de veiligheidsinformatiebladen tegen 18 maart 2021.  De downstreamgebruikers/applicateurs zijn verplicht jaarlijks de werknemersblootstelling en milieubelasting te monitoren en dit voor het eerst uiterlijk 18 juni 2021.

Doe de CHECK:

  1. Verloopt uw levering via een vergunninghouder* van dit CtacSub Besluit? 
  2. Is uw gebruik van CrO3 in overeenstemming met de reikwijdte en beschrijving in het CTACSub-besluit en daarmee samenhangend belangrijkste functionaliteiten uiteengezet in het CTACSub-besluit?
  3. Voldoe je aan de risicobeheersmaatregelen (RMM) en operationele voorwaarden (OC) beschreven in de chemische veiligheidsrapporten en de voorwaarden die in het besluit zijn vastgelegd?

 Als je 3 keer "JA" antwoordt, dan is jouw toepassing ingedekt door deze autorisatie! Als dit niet het geval is, dan is het gebruik van CrO3 verboden, tenzij jouw bedrijf zelf autorisatie heeft aangevraagd.

 *: vergunningshouders zijn: Chemservice GmbH, Atotech Deutschland GmbH, Boeing Distribution Inc., Prospere Chemical Logistic OÜ, CROMITAL S.P.A., Elementis Chromium LLP, MacDermid Enthone GmbH

Meer informatie:

CTACSub-pressreleaseauthorisationCrO3201222.pdf

CEinplementingdecisiongrantingauthorisationCrO3201218.pdf

Via CETS hebben wij een duidelijke presentatie van CTACsub over de impact van deze beslissing op de applicateur. Enkel VOM-leden kunnen deze opvragen bij v.fincken@vom.be