Werving en opleiding van technische mensen: experten aan het woord

Volgend voorjaar organiseert VOM ism enkele sterke spelers in de markt van recruitment en opleiding een inspirerend event. Wij lieten alvast enkele experten aan het woord voor een alternatieve blik op werving en opleiding van technische mensen.

Technische profielen werven met de juiste ingesteldheid, is voor veel bedrijven in de oppervlaktebehandeling een uitdaging. En als je die gemotiveerde mensen dan toch vindt, dan hebben ze meestal nog een specifieke opleiding nodig. Want de basistechnieken van oppervlaktebehandeling komen in een algemene technische opleiding helaas niet aan bod.

Gelukkig zijn er tal van alternatieve manieren voor werving en opleiding van technisch personeel. Wij vroegen een toelichting bij Travi, INOXsystems, I-Diverso en VDAB; en Maes Coating Systems deelt een ervaring.

Train temps, gain impact

De baseline van Travi (https://travi.be/nl/) zegt duidelijk waar ze als centraal infopunt voor opleiding van uitzendkrachten en -kandidaten voor staan: training voor interim, mét impact, zodat uitzendkrachten sterker staan op de arbeidsmarkt. Je kan bij hen terecht voor advies over opleidingen of het aantrekken van talent in de uitzendsector.

Travi biedt uitzendbedrijven in de eerste plaats arbeidsmarktgerichte opleidingen voor uitzendkrachten of -kandidaten. Daarbij zet Travi in op hands-on oplossingen voor arbeidsmarktvragen van uitzendbedrijven en hun uitzendkrachten.

Mieke Verstegen, Travi sectorconsulent provincie Antwerpen: “Met Learn4Job ondersteunt Travi uitzendbedrijven bij specifieke opleidingsvragen die de publieke instanties niet kunnen beantwoorden. Uitzendbedrijven krijgen een eigen opleidingsbudget ter beschikking en beslissen zelf welke dossiers ze bij Travi indienen.”

TRAVI biedt zowel open opleidingen als opleidingen op maat  aan voor verschillende uitzendbedrijven tegelijk. Dankzij het Welqome project kunnen uitzenders ook werkzoekenden jonger dan 26 jaar laten opleiden.

Daarnaast ondersteunt Travi maatschappelijk relevante projecten. Travi verlaagt drempels voor kandidaten die als uitzendkracht willen werken, zoekt oplossingen voor mogelijke struikelblokken die een job in de weg staan en stimuleert diversiteit in de uitzendsector.


Detachering van getrainde verfspuiters en meer

INOXSystems (www.inoxsystems.be) staat als productiebedrijf van inox tanks en silo’s zelf met de voeten in de klei van de oppervlaktebehandeling. Door de jaren verschoof de focus van product naar service en je kunt nu bij hen terecht om werkkrachten via detachering in te schakelen. Daarmee doe je beroep op buitenlandse mensen die een specifieke opleiding genoten en een waaier aan ervaringen rijk zijn.

Christel Van Lautem, Facilitator & Project Manager INOXSystems: “Met detachering spelen we in op een groeiende trend. Het reflecteert de sterke economische integratie tussen verschillende landen en bevordert de arbeidsmobiliteit. In Zuid- en Oost-Europese landen zijn veel technisch geschoolde arbeiders beschikbaar, die erg gemotiveerd zijn en kwalitatief hoogstaand werk leveren.”

Detachering is een flexibele manier van tewerkstelling voor bedrijven met een variabele capaciteit, zoals productiepieken, tijdelijke projecten, seizoensvariabiliteit, enz. Maar ook op de langere termijn kan op basis van detachering gewerkt worden.

INOXSystems heeft door de jaren heen een pool van getrainde mensen opgebouwd, industriële schilders, geschoold in gespecialiseerde verf-, coating- en spuittechnieken. Alle mensen krijgen ook opleiding omtrent veiligheid en vakbekwaamheid.

 

Werkplekleren, diversiteit en inclusie

i-Diverso (www.i-diverso.be) zet zich in voor duurzaam werk in een inclusieve economie, m.a.w. een economie die voor iedereen toegankelijk is en waarin iedereen participeert naar eigen vermogen. Daarmee reikt i-Diverso nieuwe manieren van kijken naar werving en selectie aan. Dat is nodig om die kandidaat met potentieel te vinden en te zorgen voor een goede match met jouw bedrijf.

Kwetsbare groepen zoals personen met een migratie-achtergrond, een beperking of al een zekere leeftijd worden maar al te vaak te snel afgeschreven. Toch beschikken net zij vaak over relevante competenties en de nodige gedrevenheid. Zij zorgen bovendien voor een belangrijke diversiteit in het bedrijfsleven, wat leidt tot innovatie en groei. Harvard-onderzoek heeft immers aangetoond dat er een duidelijk verband is tussen economische performantie, innovatie en diversiteit van het personeelsbestand. Die focus hebben we nu meer dan ooit nodig, omdat deze bijdraagt tot de noodzakelijke groei van onze bedrijven in het post-corona tijdvak.

Werkplekleren is bijvoorbeeld één van de meest efficiënte vormen om snel taken aan te leren en geïntegreerd te raken op de werkvloer.

Heleen Caymax, Accountmanager i-Diverso: “Stages en een Individuele Beroepsopleiding (IBO) zijn uitermate interessante formules van werkplekleren. Dit is evenwel slechts één van de talrijke opleidings- en tewerkstellingsmaatregelen die er bestaan. Als werkgever kan je een IBO bovendien combineren met andere premies en kortingen op de loonkosten.”

I-Diverso geeft advies op maat en VDAB kan je verder informeren over alle vormen van werkplekleren (https://werkgevers.vdab.be/werkgevers/werkplekleren).
Maak bovendien ook gebruik van de gratis digitale scan van I-Diverso (www.i-diverso.be) en ontdek waar voor jouw bedrijf de grootste uitdagingen liggen op vlak van diversiteit. 

 

VDAB-aanbod werknemersopleidingen oppervlaktebehandeling

Voor bijscholing van jouw arbeiders kan je bij VDAB terecht. Het opleidingscentrum in Schoten heeft een aanbod manueel schilderen en ontroesten, stralen, spuiten en metalliseren op initiatie- en vervolmakingsniveau. Er kan bovendien altijd een programma op maat uitgewerkt worden. Een overzicht van het vaste aanbod vind je via https://bouwopleidingen.vdab.be/modules.html?beroepcode=010300.

Daar zal je zien dat VDAB Schoten ook fungeert als examencentrum voor de personencertificatie van industriële schilders. Hiervoor werkt VDAB samen met certificatie-instelling BCCA. Meer info hieromtrent, kan je verkrijgen bij BCCA (schilders@bcca.be of 02 238 24 37).

 

VOM helpt je op weg

Het aanbod in werving en opleiding is erg uitgebreid. Logisch, want de uitdaging stelt zich niet enkel in de oppervlaktebehandeling. Bedrijven kunnen ook steeds bij VOM terecht met hun specifieke vragen. We wijzen je graag door naar de juiste partner.

Vergeet ook niet dat VOM zelf specifieke opleidingen verzorgt in de oppervlaktebehandeling. Onze trainers zijn experten met jarenlange ervaring in de industrie en/of academia. Kijk op https://www.vom.be/nl/opleidingen/111/algemene-info voor meer informatie over ons opleidingsaanbod.