Algemene info

Opleiding en vorming van werknemers zijn in de huidige conjunctuur essentiële hulpmiddelen voor de bedrijven om hun concurrentiekracht te behouden. 

VOM, uw partner voor alle opleidingen in oppervlaktebehandeling

Bij VOM vzw kunt u terecht voor elke vorm van opleiding in de oppervlaktebehandeling: van bedrijfsinterne tot open opleidingen zowel vanuit de theorie als vanuit de praktijk opgebouwd. De opleidingen worden modulair opgebouwd zodat bedrijven een selectie kunnen maken van de relevante thema's. Het volledig proces - vanaf de voorbehandeling tot en met de kwaliteitscontrole - op coatings wordt behandeld.

VOM-Opleidingen krijgen extra meerwaarde door KMO-portefeuille

VOM vzw behaalde op 19 augustus 2019 het certificaat van de KMO-portefeuille in het algemeen domein van de pijler opleidingen. Dit omvat een audit naar de specifieke kenmerken van de organisatie en een kwaliteitsevaluatie op basis van de opleidingsinitiatieven. 

Vanaf januari 2023 beperkt het toepassingsgebied van de kmo-portefeuille zich tot een aantal toekomstgerichte thema's. VOM is erkend voor de thema's DUURZAAMHEID en INNOVATIE.

Onze opleidingen worden 20% of 30% gesubsidieerd

Voor alle VOM-opleiding (zowel open als op maat) kan men een beroep doen op de KMO-portefeuille van de Vlaamse overheid. Dit betekent concreet dat Vlaamse KMO's 20% of 30% gesubsidieerd worden door de overheid bij het volgen van een cursus georganiseerd door een erkend dienstverlener. Meer informatie op www.kmo-portefeuille.be. (Onze erkenning:DV.O105498). 

Het steunplafond bedraagt 7.500 € voor een kleine onderneming en middelgrote onderneming. Ook de steunpercentages zijn verschillend zijn naargelang de grootte van de kmo.
Kleine ondernemingen steun 30% - maximum 7.500 € 
Middelgrote ondernemingen steun 20% - maximum 7.500 €

https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/kmo-portefeuille/subsidies-aanvragen-en-ontvangen

Vanaf januari 2023 beperkt het toepassingsgebied van de kmo-portefeuille zich tot een aantal toekomstgerichte thema's. VOM is erkend voor de thema's DUURZAAMHEID en INNOVATIE.

Om gebruik te maken van de KMO-portefeuille moet u uw aanvraag indienen uiterlijk 14 kalenderdagen na aanvang van de activiteit. Zoniet, wordt uw aanvraag geweigerd.