Algemene info

Opleiding en vorming van werknemers zijn in de huidige conjunctuur essentiële hulpmiddelen voor de bedrijven om hun concurrentiekracht te behouden. 

VOM, uw partner voor alle opleidingen in oppervlaktebehandeling

Bij VOM vzw kunt u terecht voor elke vorm van opleiding in de oppervlaktebehandeling: van bedrijfsinterne tot open opleidingen zowel vanuit de theorie als vanuit de praktijk opgebouwd. De opleidingen worden modulair opgebouwd zodat bedrijven een selectie kunnen maken van de relevante thema's. Het volledig proces - vanaf de voorbehandeling tot en met de kwaliteitscontrole - op coatings wordt behandeld.

VOM-Opleidingen krijgen extra meerwaarde door KMO-portefeuille

VOM vzw behaalde op 23 juni 2014 het certificaat van de KMO-portefeuille in het algemeen domein van de pijler opleidingen. Dit omvat een audit naar de specifieke kenmerken van de organisatie en een kwaliteitsevaluatie op basis van de opleidingsinitiatieven. 

Onze opleidingen worden 30% of 40% gesubsidieerd

Voor alle VOM-opleiding (zowel open als op maat) kan men een beroep doen op de KMO-portefeuille van de Vlaamse overheid. Dit betekent concreet dat Vlaamse KMO's 30% of 40% gesubsidieerd worden door de overheid bij het volgen van een cursus georganiseerd door een erkend dienstverlener. Meer informatie op www.kmo-portefeuille.be. (Onze erkenning:DV.O105498). 

Vanaf 1 april 2016 is de vernieuwde kmo-portefeuille van start. Ze bevat nog 2 pijlers: opleiding en adviesDe pijler advies combineert de huidige pijlers advies, internationaal advies en technologieverkenning. Er is afgestapt van een steunplafond per pijler. In plaats daarvan is er één steunplafond voor de volledige kmo-portefeuille. Dit is 10.000 € voor een kleine onderneming en 15.000 € voor een middelgrote onderneming. Ook de steunpercentages zijn verschillend zijn naargelang de grootte van de kmo.
Kleine ondernemingen steun 40% - maximum 10.000 € 
Middelgrote ondernemingen steun 30% - maximum 15.000 €

http://www.agentschapondernemen.be/nieuws/een-vereenvoudigde-kmo-portefeuille-wat-betekent-het-voor-u.

Om gebruik te maken van de KMO-portefeuille moet u uw aanvraag indienen uiterlijk 14 kalenderdagen na aanvang van de activiteit. Zoniet, wordt uw aanvraag geweigerd.