Helderheid omtrent het gebruik van chroomtrioxide

Helderheid omtrent het gebruik van chroomtrioxide

VOM volgt de discussies omtrent de autorisatie van chroomtrioxide van nabij. Welke beslissingen zijn recentelijk genomen door de Europese Instanties? En wat betekent dit concreet voor de oppervlaktebehandelende bedrijven die gebruik maken van chroom6?

Zonder te verwijzen naar alle (politieke) discussies die zich momenteel bij de Europese instanties afspelen over de autorisatiedossiers of over begrippen zoals article, intermediates, en zonder te verwijzen naar de intensieve lobby door stakeholders waaronder VOM, vatten we kort samen wat vandaag (d.i. september 2020), geldig is voor galvanobedrijven en lakbedrijven die chroom6 -verbindingen gebruiken.

Verbod

Het gebruik van CrO3 is verboden sinds 21/09/2017 tenzij:

 1. uw bedrijf voor uw specifieke toepassing een autorisatiedossier zou ingediend hebben waarin de voorwaarden van uw gebruik duidelijk omschreven en gerespecteerd worden. Indien autorisatie verleend is, dan is dit voor een bepaalde termijn (dit heet de “review period”). Het einde van deze “review period” betreft dan de nieuwe “sunset date” voor de aanvrager. Ofwel dient de aanvrager de stof uit te faseren tegen die datum, ofwel dient hij opnieuw een applicatie voor autorisatie in en dit 18 maanden voor de vermelde sunset date (= nieuwe “latest application date”). Dit laatste geeft de aanvrager de mogelijkheid de stof langer te gebruiken, indien hij kan aantonen dat hij in tussentijd geen goed alternatief heeft kunnen implementeren.
 2. u een gebruiker bent die gebruik maakt van een stof die in de autorisatielijst is opgenomen (bijlage XIV) op basis van een autorisatie, ingediend door en toegekend aan een aanvrager in uw toeleveringsketen. Voor onze bedrijven is het CTACsub consortium de referentie.

Het is dus belangrijk voor onze bedrijven die chroom6-verbindingen gebruiken om na te gaan of hun specifieke toepassing via hun chemieleverancier opgenomen is in het CTACsub-dossier. Als dit het gaval is, is onderstaande tekst van toepassing.

Autorisatie door CTACsub

Het CTACsub consortium heeft in mei 2015 een applicatie voor autorisatie aangevraagd voor 6 verschillende toepassingen van CrO3:

 1. formulering van mengsels: 12 jaar
 2. functionele verchromen: 12 jaar
 3. functionele verchromen met decoratief karakter: 7 jaar
 4. oppervlaktebehandeling in luchtvaart- en ruimtevaarttoepassingen, niet gerelateerd aan functionele verchromen of functioneel verchromen met decoratief karakter: 12 jaar
 5. oppervlaktebehandeling (uitgezonderd passivering van vertind staal (elektrolytisch vertinnen - ETP)) voor toepassingen in de bouw, de automobielsector, de metaalvervaardiging en -afwerking en algemene sectoren van de technische industrie die geen verband houden met functionele verchroming of met een decoratief karakter: 7 jaar
 6. passivering van vertind staal (ETP): 4 jaar

VOM-bedrijven die conversielagen en passivatielagen aanbrengen vallen onder toepassing 5. Oorspronkelijk is autorisatie aangevraagd voor 7 jaar. Dit betekent, dat indien Europese Commissie akkoord zou zijn gegaan, CrO3 verboden is 7 jaar na de sunsetdate, d.i. 21/09/2024. Maar dit is niet het geval!

Herziening van de review periode

RAC- en SEAC comités hebben het CTACsub-dossier bestudeerd en hebben in september 2016 advies aan de REACH-Commissie gegeven. De Reach commissie heeft op basis van deze input voorgesteld aan de Europese Commissie EC om autorisatie voor volgende toepassingen te verlenen zoals hierna beschreven.

 1. formulering van mengsels: 7 jaar vanaf sunset date
 2.  functionele verchromen: 7 jaar vanaf sunset date
 3. functionele verchromen met decoratief karakter: 4 jaar
 4. oppervlaktebehandeling in luchtvaart- en ruimtevaarttoepassingen, niet gerelateerd aan functionele verchromen of functioneel verchromen met decoratief karakter: 7 jaar vanaf sunset date
 5. oppervlaktebehandeling (uitgezonderd passivering van vertind staal (elektrolytisch vertinnen - ETP)) voor toepassingen in de bouw, de automobielsector, de metaalvervaardiging en -afwerking en algemene sectoren van de technische industrie die geen verband houden met functionele verchroming of met een decoratief karakter: 4 jaar vanaf beslissingsdatum
 6. passivering van vertind staal (ETP): 4 jaar vanaf beslissingsdatum

Onderstaande tijdslijn verduidelijkt deze beslissing:

 

Men had verwacht dat de Europese Commissie op 13 mei 2020 een beslissing zou nemen. Dit zou onderstaande tijdslijn creëren:

 


Nog steeds geen beslissing

Tot heden is nog niets beslist en is dus niet geweten wanneer en voor hoe lang autorisatie verleend zal worden aan de geregistreerde toepassingen.

Standpunt VOM

VOM vzw maakt zich zorgen over de onzekerheid die ontstaan is bij ondernemers omwille van de vertraging van besluitvorming binnen de EU. Dit schaadt het ondernemersvertrouwen en bedrijven stellen investeringsplannen uit of kijken buiten de EU om ervoor te zorgen dat hun supply chain niet wordt verstoord.

VOM pleit voor het gebruik van chroom VI onmiddellijk te vervangen waar alternatieven op de markt
beschikbaar zijn! Enkel bij toepassingen waar momenteel geen economisch en technisch alternatief beschikbaar is dat tot een lager risico leidt voor mens en milieu, moet autorisatie verleend worden. Bovendien is het onze plicht om innovatie te stimuleren. Vandaar dat bedrijven die reeds vanaf het begin naarstig geïnvesteerd hebben in het ontwikkelen en/of toepassen van alternatieve procedés niet gestraft mogen worden.

VOM promoot de STOP strategie. Werkgevers moeten zorgen voor veilige en gezonde arbeids- omstandigheden van werknemers. Om dit te bereiken moeten er vaak vele maatregelen worden getroffen
S = Substitutie (vervanging van de stof).
T = Technische maatregelen, zoals afzuiging van stofdeeltjes in de lucht.
O = Organisatorische maatregelen, zoals de duur van de blootstelling beperken.
P = Persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals luchtweg- of huidbescherming.

Met dank aan Apeiron voor het aanleveren van beeldmateriaal.

Leuven, 8 september 2020

Auteurs:
Veerle Fincken, VOM
Elke Van Asbroeck, Apeiron

ARTIKEL IN PDF-FORMAAT