Bericht aan alle gebruikers van chroomtrioxide voor het functioneel verchromen met decoratief karakter (gebruik 3 - CTACsub authorisatie)

Bericht aan alle gebruikers van chroomtrioxide voor het functioneel verchromen met decoratief karakter (gebruik 3 - CTACsub authorisatie)

Per 30 maart heeft het CTACsub consortium een communicatie gericht aan de downstream gebruikers van chroomtrioxide die hun gebruik 3 (decoratieve toepassingen) willen voortzetten in 2021 in het kader van de lopende (upstream) autorisatieaanvraag.

Aan de downstreamgebruikers van de leden van het CTACSub-consortium die chroomtrioxide gebruiken voor gebruik 3 ‘Functionele deklagen met decoratief karakter’

Per 30 maart heeft het CTACsub consortium een communicatie gericht aan de downstream gebruikers van chroomtrioxide. VOM is verbaasd over dit schrijven. Bovendien kan VOM onvoldoende kunnen inschatten hoe goed of hoe slecht gebruikers geïnformeerd zijn door hun leveranciers over de status van het authorisatieproces rond CrO3. Blijkbaar komt alles nu in een stroomversnelling en wordt de downstream gebruiker bijna gedwongen om op zeer korte termijn medewerking te verlenen. VOM geeft u een samenvatting van het schrijven van 30 maart 2020. Het originele schrijven met de juiste referenties vindt u in bijlage.

Dit schrijven is gericht naar de gebruikers van chroomtrioxide als stof of in een mengsel voor functionele deklagen met een decoratief karakter, inclusief voorbehandelingen (zoals etsen) (Dit is dus enkel gebruik 3) die direct of indirect (via distributeurs of formuleerders) worden geleverd door een van de onderstaande bedrijven.

 • Atotech Deutschland GmbH
 • JSC (Aktyubinsk-fabriek voor chroomchemicaliën)
 • Elementis
 • Brother CISA (voorheen LANXESS)
 • MacDermid Enthone
 • Sisecam (Soda Sanayii A.S.) 

De aanvraag voor REACH-autorisatie van de leden van het CTACSub-consortium is nog in behandeling bij de Europese Commissie. Voor gebruik 3 heeft de Europese Commissie besloten de autorisatieprocedure om juridische redenen op te schorten en heeft zij de aanvragers verzocht, met een brief van 24 februari 2020, om een zogenaamd vervangingsplan op te stellen en in te dienen tegen 24 augustus 2020. Of de coronacrisis impact heeft op deze datum is nog niet gekend.

Het vervangingsplan moet worden ingediend door de upstream-aanvragers en moet zijn gebaseerd op informatie van de downstreamgebruiker! Een vervangingsplan is een document waarbij de aanvrager(s) informatie moeten verstrekken over vervangingsinspanningen voor chroomtrioxide (tijdschema, vervangende vervangingen en O&O en investeringen in alternatieven, redenen waarom vervanging voor een specifiek gebruik niet haalbaar is enz.) voor dit specifieke eindgebruik.

Als downstream gebruikers het gebruik 3 willen voortzetten na 24 augustus 2020 in het kader van de lopende (upstream) autorisatieaanvraag, moeten deze bijdragen aan de gegevensverzameling van het vervangingsplan. De CTACSub-leden kunnen dit vervangingsplan niet opstellen zonder uitgebreide en kwaliteitsvolle input van de Use 3 Downstream-gebruikers! Als u niet bijdraagt zoals gevraagd, zal er wellicht geen autorisatie zijn voor gebruik 3. Bijgevolg zullen alle leveringen aan alle Use 3 Downstream-gebruikers die op CTACSub vertrouwen, uiterlijk in 2021 moeten stoppen.

De informatie die u verstrekt, wordt behandeld als 'vertrouwelijke bedrijfsinformatie'. CTACSub's technisch adviseur Ramboll zal optreden als externe trustee en deze samenvoegen en neutraliseren voordat hij wordt ingediend bij de Europese Commissie.

De CTACSub-leden zullen daarom de volgende stappen nemen en de input vragen van AL hun downstreamgebruikers:

 • CTACSub werkt aan een online vragenlijst die grondig moet worden ingevuld door ALLE downstream gebruikers die willen blijven vertrouwen op deze aanvraag voor autorisatie voor gebruik 3.
 • Downstream gebruikers moeten zich registreren op https://surveys.ramboll.com/LinkCollector?key=6RAA1MNNSN1P om uw eigen uitnodiging voor de enquête te ontvangen. Zodra u zich heeft geregistreerd, stuurt Ramboll u een link naar de enquête in de taal van uw keuze.
 • CTACSub's technisch adviseur Ramboll zal een reeks webinars houden om uit te leggen hoe de online vragenlijst moet worden ingevuld.
 • Downstreamgebruikers wordt verzocht om vertrouwd te raken met de online vragenlijst, om een webinar van hun keuze bij te wonen en om tijdens dat webinar de nodige verduidelijkingen te vragen.
 • Downstreamgebruikers moeten dan de online vragenlijsten uiterlijk op 15 mei 2020 invullen. Downstreamgebruikers die de volledig ingevulde vragenlijst op die datum niet terugsturen, worden geacht niet langer op die lopende autorisatieaanvraag te vertrouwen en / of niet langer werken met chroomtrioxide voor gebruik 3.

Brancheverenigingen zoals VOM en OEM's kunnen ook vrijwillig de vragenlijst invullen en indienen of aanvullende gedetailleerde informatie verstrekken. Hun invoer wordt echter alleen gebruikt ter aanvulling.

VOM is verontwaardigd over deze gang van zaken en vindt het haar taak om alle bedrijven die chroomtrioxide inzetten voor het gedefinieerde gebruik 3 duidelijk te informeren. VOM roept het advies in van haar Europese Vereniging CETS op 16 april en organiseert op 7 mei een webinar om duidelijkheid te scheppen in de (her)autorisatie van chroomtrioxide. Hier vindt u de uitnodiging.

Originele tekst:
2020-CTACSubInformationNoticeCTACSubConsortiumEN-DE-FR-IT-ESMarch2020.pdf