Geruchten over Europese workshop met ECHA over chroomtrioxide zijn onjuist

Geruchten over Europese workshop met ECHA over chroomtrioxide zijn onjuist

In Europa gaan geruchten over een workshop die CETS binnenkort met ECHA gepland zou hebben. De geruchten kloppen niet.

ECHA heeft wel via het Finse CETS-lid (SGY) een verzoek ingediend voor een workshop over chroomtrioxide onder voorzitterschap van CETS Uiteraard was CETS graag bereid om met ECHA in gesprek te gaan. Echter ECHA wilde de agenda eenzijdig dicteren. Onderwerp moest de huidige situatie van gebruiksdefinities zijn en (veronderstelde) alternatieven voor chroomtrioxide in de galvano industrie.

CETS had graag de discussie aangegaan over het corrigeren van de afwijkingen die de ellende van autorisatie van chroomtrioxide veroorzaken. CETS hanteert de slogan “vervangen als het kan en autoriseren als het moet en veilig kan”. Een algehele vervanging is niet mogelijk en ECHA lijkt nog steeds niet bereid te zijn om dat gegeven te accepteren. Toepassingen van gegalvaniseerd chroomhoudend metaal zijn ontelbaar. De productie wordt gedaan in installaties die een groot aantal verschillende onderdelen of componenten tegelijkertijd kunnen voorzien van een chroommetaal laag - met behulp van chroomtrioxide.

CETS heeft met de afwijzing van deze workshop duidelijk willen maken dat het wel bereid is om mee te werken aan een workshop als die tot doel heeft om ruimdenkend naar realistische oplossingen te zoeken. CETS is het Europese platform voor oppervlaktetechnologie en kan niet accepteren dat het platvorm wordt misbruikt om onrealistische veronderstellingen te promoten die niet door wetenschappelijke gegevens en technische ervaring worden gedekt.

CETS blijft bereid om naar alternatieven voor chroomtrioxide te blijven zoeken en om een veilig(er) gebruik van SVHC/CMR stoffen te blijven ondersteunen. Ook met ECHA.

Voor meer info over CETS verwijzen wij naar de CETS-website.