Titaandioxidepoeder krijgt kankerwaarschuwing van de Europese Commissie

Titaandioxidepoeder krijgt kankerwaarschuwing van de Europese Commissie

Begin oktober 2019 heeft de Europese Commissie officieel besloten titaandioxide in poedervorm te classificeren als een stof die 'ervan verdacht wordt kanker bij mensen te veroorzaken'. De stof wordt dus als vermoedelijk carcinogeen ingedeeld.

Al in 2017 oordeelde het European Chemical's Agency Committee (RAC) dat TiO2, een stof die algemeen gebruikt wordt in verf, bouwmaterialen en andere industriële en consumentengoederen, voldoet aan de criteria om geclassificeerd te worden als een vermoedelijke oorzaak van kanker via inademing, onder categorie 2.

De Europese Commissie besloot vervolgens begin oktober 2019 officieel om titaandioxide in poedervorm te classificeren als een stof die 'ervan verdacht wordt kanker bij mensen te veroorzaken'.

De aanbeveling van de RAC om in Categorie 2 te worden ingedeeld, betekent dat het comité gelooft dat TiO2 een vermoed carcinogeen is en moet worden behandeld alsof het kanker veroorzaakt. Dit betekent wel dat men stopt de stof als een "bekend carcinogeen" te benoemen.

TiO2, een witte anorganische stof, komt van nature voor in verschillende soorten steen- en mineraalzanden en wordt al tientallen jaren in veel producten gebruikt. Het kan worden vervaardigd voor gebruik als een pigment of als nanomateriaal.

In de coatingindustrie verzet men zich tegen deze indeling. Zo heeft de American Coatings Association in 2017 al een verklaring aan RAC gegeven waarin het stelt dat de aanbeveling ongegrond is. In de coatingsindustrie wordt TiO2 met name gebruikt als een wit pigment, in industriële en beschermende coatings en architecturale verven. 

Met de nieuwe verordening zijn titaniumdioxideproducten in poedervorm met 1% of meer van de stof, met een aerodynamische diameter van 10μm of minder, vereist om een waarschuwing voor kanker op het etiket te vermelden.
Voor andere vormen en mengsels suggereert de classificatie specifieke opmerkingen om de consument te informeren over voorzorgsmaatregelen die moeten worden genomen om het gevaar te minimaliseren.

Het Europees Parlement en de Raad hebben twee maanden de tijd om bezwaar te maken tegen de uitspraak. Als er geen bezwaar wordt gemaakt, ondergaat de classificatie een overgangsperiode van 18 maanden voordat deze volledig van kracht wordt - in dit geval zou deze in de zomer van 2021 van kracht worden.

Foto: Ondrej Mangl, publiek domein, via Wikimedia Commons

Bron: Paintsquare Daily News, 11 oktober 2019